ABSI satsar stort i Rörvik

Sävsjö industribyggander, med sin ordförande Linus Anderås i spetsen, har arbetat fram förslag på en satsning med industrilokaler i Rörvik. I kväll presenterades detta för fullmäktige och det blev ett helt enigt beslut om att ställa sig bakom förslaget. Dessutom skickades med ett borgensåtagande som lån för 15 miljoner. Satsningen innebär att befintligt företag kommer flytta verksamheter till Rörvik och ett helt nytt företag kommer etablera sig på orten. Ett mycket viktigt steg i en positiv utveckling för samhället!


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer