Aleholm nu certifierat som Teknikcollege

Ett målmedvetet arbete för att få Aleholmsskolan att bli certifierat som Teknikcollege gick under tisdagen i mål med en festlig ceremoni. Henrik Starkman som är en av skolans rektor var stolt över att man nu klarat av förberedelsearbetet på ett bra sätt.  Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson (KD) och kommunstyrelsens ordförande Therese Petersson (KD) talade. Medverkade gjorde också Johan Ståhl och Thomas Rehn från den nationella organisationen för Teknikcollege.  Hela Fredrik Håkanssons tal kan du läsa på följande länk:

2023-04-04

Tal av Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson 2023-04-04 vid ceremoni för certifiering till Teknikcollege

Aleholmsskolan nu certifierad som Teknikcollege!

Teknikbranschen är en fascinerande och spännande arbetsmarknad. En central del i vårt näringsliv som driver på och ligger i framkant inom många viktiga områden i samhällsutvecklingen. I Sävsjö kommun finns en lång rad av fina industri- och teknikföretag. Det är skickliga företagare och medarbetare som med sin yrkesstolthet och idogt arbete bidrar till utvecklingen av vår kommun. Men för att fortsatt tillväxt ska vara möjlig så är arbetskraft med utbildning och rätt kompetens en viktig och många gånger helt avgörande faktor.

Det är här som Teknikcollege kommer in.

Teknikcollege blir länken mellan skola och näringsliv. En bro mellan utbildning och arbete. Där de kunskaper och färdigheter som ges till eleverna matchas mot företagens behov. Samverkan mellan Aleholm som utbildningsanordnare och det lokala näringslivet kan nu förstärkas ytterligare. Teknikcollege handlar om det vi gör tillsammans. Det handlar om eleverna och teknikföretagen. Det handlar om kvalité, attraktivitet och kompetensförsörjning.

Idag firar vi att Aleholm med Teknik och Industriprogrammen har blivit certifierat som Teknikcollege.

Det är en fin kvalitét-stämpel på vår skola och de här utbildningarna som vi känner oss väldigt stolta över. Eleverna får möjlighet att fördjupa sina studier och stå ännu bättre rustade inför ett kommande yrkesliv i teknikbranschen när företagen är med och kvalitetssäkrar utbildningen.

Certifieringen bidrar också till programmens attraktivitet. Där det nära samarbetet med företagen utgör en viktig och värdefull dimension i elevernas utbildning. I arbetet med att locka fler elever till Aleholm så blir det ännu en bra anledning för våra kommande gymnasieungdomar att studera just här på vår fantastiska gymnasieskola i Sävsjö.

En viktig del i konceptet med Teknikcollege handlar om näringslivets kompetensförsörjning. Att kurser och studier ska motsvara det behov som branschen har. På så sätt får studenterna en högre anställningsbarhet och våra lokala teknik- och industriföretag bättre förutsättningar att rekrytera den arbetskraft som behövs för fortsatt tillväxt.

En certifiering med Teknikcollege på Aleholm innebär att vi kommer kunna utöka och förstärka den viktiga samverkan mellan skola och det lokala näringslivet. För våra elever innebär det värdefulla kontakter och praktikmöjligheter och för oss som kommun blir det ett sätt att stötta och hjälpa våra företag med den kompetens som efterfrågas. Det är en styrka att vi i nära samarbete kan stå tillsammans på det här sättet.

För Aleholm och oss i barn- och utbildningsnämnden är förstås förhoppningen att vi genom Teknikcollege ska få fler ungdomar att bli nyfikna på teknik. Att fler ska söka sig till teknik- och industriprogrammen och upptäcka möjligheterna med ett framtida arbete inom teknik- och industrisektorn, där mycket utav framtidens arbetsmarknad finns med många spännande möjligheter

Det är många som på olika sätt bidragit till den certifieringen som alltså innebär att Aleholm nu fullt ut också är en del av Teknikcollege på Höglandet. Från Sävsjö kommun vill jag särskilt tacka Industrirådet och Riksföreningen Teknikcollege i Sverige som godkänt vår ansökan. Jag vill också rikta ett stort tack till Aleholm och den lokala styrgrupp som leds av näringslivets representanter. Engagemanget som jag upplever i gruppen känns väldigt positivt och jag ser fram emot att vi ska forma och utveckla ett framgångsrikt arbete med Teknikcollege i vår kommun, för våra elever och företag, skola och näringsliv, tillsammans!


Sommarnummer av Vitsippan


Läs mer

Lieblingsplatz får årets Vitsippspris


Läs mer

Nästan bäst i Sverige i EU-val


Läs mer

Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer