Alla människors lika värde en grundbult

Alla människors lika värde är en grundbult i kristdemokratisk politik!
Det innebär att människors idéer ska bemötas med respekt oavsett var i kommunen man bor. Som KD- politiker känner jag stolthet över Rörviks skola och har hela den lokala partigruppen i ryggen när det gäller att ha kvar och utveckla skolan i Rörvik. Högstadiet ska finnas kvar. De elever som behöver stöd ska få det genom att specialpedagoger, kuratorer och elevhälsan får tillräckliga resurser. Genom mindre småbarnsgrupper i förskolan ökar möjligheten att upptäcka och utreda stödbehov tidigt. Som legitimerad psykolog vet jag hur viktigt detta är för att så många elever som möjligt ska klara grundskola och gymnasieutbildning. Pengar behöver avsättas till renovering av skolan för ett bra inomhusklimat. Jag känner stolthet över det engagemang som finns hos lärare, föräldrar och skolledning. Jag ser fram mot ett ännu bättre samarbete mellan politiker och skola för att ge alla elever de goda förutsättningar de är värda.

Jag ser samarbetet mellan kommunens arbetsmarknadsenhet, näringslivet, Arbetsförmedlingen och gymnasiet som en stor möjlighet att fånga upp ungdomar och ge dem vägledning, utbildning och arbete. Detta samarbete ska fortsätta och tillföras nödvändiga resurser. Föreningslivet och olika satsningar på fritidsaktiviteter ska stödjas.

Arbetet med att förbättra kollektivtrafiken för hela kommunen ska fortsätta. Pendlingsmöjligheter för både studier och arbete ska finnas. En säker gång- och cykelväg över järnvägen och tågstopp i Rörvik är frågor som vi aldrig kommer att släppa.

Vi kommer att driva kampen för en tandvårdsbuss som gör att tandvården kommer till Rörvik, Stockaryd och Vrigstad så att det blir enklare för unga, de som saknar körkort och äldre att få tandvård.
Det var roligt att besöka olika företag i Rörvik under 100 årfirandet. Flera företag investerar och anställer fler. Samarbetet mellan kommun och näringsliv ska förstärkas. Tomtmark, lokaler och tillgång av rätt arbetskraft är områden där kommunen, näringslivet, arbetsförmedlingen och skolan ska samarbeta. Om alla hjälps åt kommer vi att lyfta Rörvik och göra det ännu attraktivare att bo här. Målet är att samhället ska utvecklas och nya hus byggas med eftermiddagssol vis Svinasjön.


Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer

Vision Höglandet om varför välja KD


Läs mer

Familjen och barnens bästa i fokus!


Läs mer

Valfilm med Therese Petersson


Läs mer