Allaktivitetshus, bad och föreningar

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Fredrik Håkansson, berättar att  nämnden på senaste sammanträdet beslutat att gå vidare med en förstudie för ett kommande Allaktivitetshus. Detta är en fråga som fördes fram i valet och som nu gillats av hela kultur- och fritidsnämnden genom att ett mål har antagits som anger att inriktningen är att utveckla Sävsjö Fritidsgård till ett Allaktivitetshus. Avsikten är att skapa en plats med ett samlat rikt utbud av kultur och fritid för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. En utökning av evenemangsbidraget till föreningar, utdelning av investeringsbidrag två gånger om året och 300 000 kronor till upprustning av våra badplatser runt om i kommunen är också förslag från kristdemokraterna som nämnden nu ställer sig bakom.


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer