Allaktivitetshus, bad och föreningar

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Fredrik Håkansson, berättar att  nämnden på senaste sammanträdet beslutat att gå vidare med en förstudie för ett kommande Allaktivitetshus. Detta är en fråga som fördes fram i valet och som nu gillats av hela kultur- och fritidsnämnden genom att ett mål har antagits som anger att inriktningen är att utveckla Sävsjö Fritidsgård till ett Allaktivitetshus. Avsikten är att skapa en plats med ett samlat rikt utbud av kultur och fritid för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. En utökning av evenemangsbidraget till föreningar, utdelning av investeringsbidrag två gånger om året och 300 000 kronor till upprustning av våra badplatser runt om i kommunen är också förslag från kristdemokraterna som nämnden nu ställer sig bakom.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer