Allaktivitetshus, bad och föreningar

Vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden, Fredrik Håkansson, berättar att  nämnden på senaste sammanträdet beslutat att gå vidare med en förstudie för ett kommande Allaktivitetshus. Detta är en fråga som fördes fram i valet och som nu gillats av hela kultur- och fritidsnämnden genom att ett mål har antagits som anger att inriktningen är att utveckla Sävsjö Fritidsgård till ett Allaktivitetshus. Avsikten är att skapa en plats med ett samlat rikt utbud av kultur och fritid för barn och ungdomar i Sävsjö kommun. En utökning av evenemangsbidraget till föreningar, utdelning av investeringsbidrag två gånger om året och 300 000 kronor till upprustning av våra badplatser runt om i kommunen är också förslag från kristdemokraterna som nämnden nu ställer sig bakom.Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer