Angelägen skrivelse om musikskola

Den kommunala musikskolan har varit en integrerad verksamhet på skolor runt om i vårt land i över 50 år. Skolinspektionens tolkning av skollagen innebär dock att elever inte längre tillåts att sjunga och spela instrument på skoltid. Nu har Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson författat en skrivelse till utbildningsdepartementet som nämnden och flera andra kommuner ställt sig bakom.

Skolinspektionens beslut är ett hårt slag mot musikskolans verksamhet när den nu till stor del måste förläggas efter skoldagens slut. För oss som landsbygdskommun innebär det att en stor andel elever som är beroende av skolskjuts kommer få svårare att delta i verksamheten och går därmed miste om möjligheten att lära sig sjunga och spela instrument. Arbetstiderna för personalen försämras också avsevärt och riskerar att försvåra rekryteringen av musiklärare.

Att få skapa och ta del av sång, musik, dans och teater berikar oss människor på så många sätt. Genom Kulturskolan ges möjligheten att redan från ung ålder pröva på och utvecklas genom kulturskapande aktiviteter, en verksamhet som inte nog kan värderas.

För att möjligheten till deltagande i Kulturskolans verksamheter ska bli mer likvärdig bör det precis som tidigare finnas utrymme för rektor att ge ledigt för att delta i kulturskolans musikundervisning när man bedömer att det går att samordna med skolans uppdrag. Det handlar om sammanlagt högst två skoldagar på ett läsår och borde hanteras i likhet med annan ledighetsansökan.

”Fler barn och unga bör få möjlighet att uppleva glädjen i att spela och sjunga och jag är helt övertygad om att det finns lösningar där skolan och den kommunala musikskolan kan samverka även framöver samtidigt som skolans uppdrag säkerställs”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

I skrivelsen uppmanas utbildningsdepartementet att förbättra skolans möjlighet till samverkan med kommunala kulturskolan. Tillsammans med Sävsjö kommun har i nuläget även Habo, Gislaved, Vaggeryd, Värnamo och Vetlanda kommuner meddelat att de vill vara med på skrivelsen.

Du kan läsa skrivelsen i sin helhet här: Skrivelse_Kulturskolan220208


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer