Anna-Karin fick gehör för att bygga till Vallsjöskolan

– Det är helt nödvändigt och riktigt att bygga till Vallsjöskolan i Sävsjö med lokaler för fritidshem och förskoleklass! Det menade Anna-Karin Yngvesson (KD) ordförande i barn- och utbildningsnämnden vid fullmäktiges juni sammanträde. Bra skollokaler är viktigt och det måste också finnas tillräckliga resurser för olika former av barnomsorg för att inte bromsa kommunens utveckling. Fullmäktige beslutade i enlighet med detta om utökad upphandling. Förhoppning är att kunna sätta spaden i jorden för påbörjad byggnation under början av hösten.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer