Äntligen, skolavslutning i kyrka ok

Snart är det återigen dags för våra skolbarn att fira en avslutad termin. Efter år av ständig förvirring och debatt om skolavslutningar i kyrkan har det nu klargjorts att det ska vara möjligt. Annika Eclund (KD) har kämpat för detta i utbildningsutskottet och här i Sävsjö kommun är detta förstås en självklarhet. ”Är en stor framgång att vi nu äntligen kan säkra skolavslutningar och högtidsfirande i kyrkorna” säger Anna-Karin Yngvesson, Barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Vi säkrar skolavslutningar och högtidsfirande i kyrkorna

Snart är det återigen dags för våra skolbarn att fira en avslutad termin. Efter år av ständig förvirring och debatt om skolavslutningar i kyrkan klargör nu en majoritet i riksdagens utbildningsutskott att det ska vara möjligt.

Skolavslutningar i kyrkan har debatterats flitigt senaste åren. På vissa håll har präster förhindrats att ge barnen välsignelsen, på andra håll har verser i klassiska gamla psalmer fått strykas för att det inte ska bli för religiöst. Politiska krafter som vill ta oss bort från det som kan uppfattas traditionellt eller omodernt har bidragit till en osäkerhet kring hur skollagen ska tolkas. Inte sällan har kritikerna hänvisat till att traditioner exkluderar och att religiösa minoriteter känner sig kränkta.

Staten och kyrkan är sedan millennieskiftet separerade. Däremot har vi seder och traditioner som byggts upp i vårt land genom tiderna. Många av dem har sitt ursprung i kristen tro och tradition. Att möta dessa handlar inte om exkludering, snarare tvärt om. Genom att lära känna traditioner som tillhör vårt land, kan inkluderingen i vårt samhälle snarare öka. Att möta nya traditioner behöver inte betyda att man tvingas radera sina egna.

På de flesta håll löser skolorna redan idag denna fråga genom samtal mellan företrädare för kyrkan och skolan. Men i vissa kommuner har man valt bort kyrkan på grund av osäkerhet kring vad som gäller och för att man inte vill råka bryta mot skollagen. För oss kristdemokrater har det sedan länge varit självklart att vi behöver en ny lagstiftning på området som stämmer överens med den praxis som råder idag.

Givetvis ska undervisningen i skolorna präglas av saklighet och objektivitet. Att vid enstaka tillfällen tillåta konfessionella inslag är inte att äventyra det. Men givetvis ska ingen elev tvingas medverka vid skolavslutningar i kyrkor.

Det är anmärkningsvärt att de tre vänsterpartierna Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna inte stödjer detta klargörande i skollagen. Att det finns ett folkligt stöd för skolavslutningar i kyrkan är tydligt och märks inte minst på den debatt som blivit i samband med avslutningarna. Traditioner skapar samhörighet och känslan av högtidlighet.

Förhoppningsvis kommer skolelever, lärare, skolpersonal och föräldrar framöver kunna njuta av våra fina sommarpsalmer utan att störas av politiska pekpinnar som säger att Gud inte får nämnas. Inom kort röstar vi kristdemokrater i riksdagens kammare för ett tydligt ja till att underlätta för skolavslutningar i kyrkor.

Anna-Karin Yngvesson (KD) Ordförande i Barn- och utbildningsnämnden Sävsjö
Annika Eclund (KD) Ledamot i riksdagens utbildningsutskott


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer