”Är pengarna rättvist fördelade i Sävsjö?”

I en insändare i Smålands Dagblad den 17 december lyfter signaturen ”Skattebetalare i Sävsjö kommun” flera viktiga frågor om prioriteringar och skillnader mellan olika idrotts- och fritidsanläggningar i Sävsjö kommun. Kultur- och fritidsnämndens ordförande Susanne Sjögren och vice ordförande Benjamin Petersson svarar nu med en replik på insändarsidan i tidningen. Du kan läsa svaret och om hur man nu utvecklar stödet till föreningar på följande  länk:

 

Svar på insändaren

”Är pengarna rättvist fördelade i Sävsjö?”

I en insändare 2022-12-17 lyfts flera viktiga frågor om prioriteringar och skillnader mellan olika idrotts- och fritidsanläggningar i Sävsjö kommun. Vissa drivs av föreningar, andra av kommunen. Bland de kommunala finns sporthallar, Familjebadet, ishallen, och Hofgårdsvallen. De servar många olika föreningar och aktiviteter med en mångfald av utövare. För att få nyttja dem betalas en subventionerad hyra. Detta för att främja föreningslivet och idrottandet.

Vid ishallens tillkomst var kommunens medverkan avgörande, trots sponsring och ett stort ideellt engagemang. Alternativet var att det inte skulle bli någon ishall alls. Vissa anläggningar kräver så stora investeringar att det är svårt för föreningar att själva få dem på plats. När kommunen väl har en anläggning finns ett ansvar att underhålla den.

Som skribenten nämner blir det lätt en upplevd orättvisa när man sedan jämför hyra för kommunala anläggningar med att som förening stå för kostnaderna för en egen anläggning. Till viss del är skillnaderna ofrånkomliga, av anledningar som nämnts, om man tycker det är viktigt att vissa anläggningar överhuvudtaget ska finnas i kommunen.

Vi menar dock, i linje med insändaren, att denna olikhet varit allt för stor. Därför har vi under den gångna mandatperioden arbetat aktivt med att utjämna skillnaderna.

För det första har hyrorna höjts efter att de länge legat i princip still på en låg nivå, i jämförelse med andra kommuner. För det andra utökades budgeten för föreningsbidrag kraftigt inför 2022. Nu i december kunde vi slutligen besluta om ett nytt bidragssystem där vi förstärker stödet till föreningar med egna anläggningar.

Schablonstödet för olika anläggningstyper uppdateras och flera schabloner höjs. Därtill införs en rörlig del som innebär att föreningar med särskilt stora anläggningskostnader får nya möjligheter till stöd. Om schablonstödet inte når upp till 75 procent av föreningens anläggningskostnader träder den rörliga delen in och kan täcka upp till den nivån.

Vi från kommunens sida hjälper också gärna föreningar med investeringar, inte minst energibesparande sådana. Däremot har vi ansett det olämpligt att införa en slags kommunal elräkningsakut i ett läge när vi ska spara el.

Vi hoppas att vi härmed svarat på åtminstone några av insändarskribentens frågor. Tillsammans – kommunen, företag, föreningar och alla ideellt engagerade – fortsätter vi arbetet med att bibehålla och utveckla det starka civilsamhälle vi är tacksamma för att ha i Sävsjö kommun!

Benjamin Petersson (KD)
Kultur- och fritidsnämndens förste vice ordförande

Susanne Sjögren (S)
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

 Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer