Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg

Äldreomsorgen är en stor hjärtefråga för oss kristdemokrater! I en insändare skriver  Bengt Swerlander, Therese Petersson och Gunnel Lundgren att vi ska vara stolta över de fina omdömena om kommunens äldreomsorg. Det behövs fortsätta satsningar för att alla ska kunna ha ett gott liv hela livet. Det handlar om mötesplatser, fixartjänster och hemtagningsteam från sjukvård. Det är viktigt att satsa på personal som jobbar inom äldreområdet. De som anställs måste ha god kompetens och kunna tala svenska. Kommunen måste upplevas som en attraktiv arbetsgivare. Läs hela insändaren på följande länk:

Attraktivt arbete och god kvalitet inom äldreomsorg

Sävsjö kommun har under flera år legat i topp i Sverige gällande omdöme om äldreomsorgen. Det stora flertalet som bor och har insatser i särskilt boende eller från hemtjänsten är nöjda eller mycket nöjda. Det visar de nationella brukarundersökningar som görs varje år. Det är vi stolta över, men vi vet också att det kan bli ännu bättre. Hur vill vi fortsätta att satsa på äldreomsorgen?

Forskning visar på att ensamhet påverkar vår hälsa. Vi vill skapa förutsättningar till en aktiv fritid och tillgång till kultur i olika former. Mötesplatserna i vår kommun har blivit en stor tillgång för äldre, inte minst för att motverka ensamhet. Vi vill ge resurser för att mötesplatserna för äldre ska utvecklas i samtliga tätorter, gärna ihop med civilsamhället. Vi vill även erbjuda äldresamtal till de som fyllt 80 år och som inte har insatser från omsorgen.

Den digitala fixartjänsten som hjälper äldre med teknik bör permanentas, då den bidrar till att de äldre kan använda teknik och träffa andra digitalt.
Det hälsofrämjande arbetet ska vara i fokus, och det är viktigt med tidiga rehabiliterande insatser. Vi vill satsa på väl fungerande hemtagningsteam, som i nära samarbete med sjukvården ger tidiga insatser när personer kommer hem från sjukhuset och blir länken till hemtjänsten. Medicinska kompetensen och samarbetet med regionen behöver intensifieras.

Sävsjö kommun har idag hög andel utbildad personal, vilket är bra. En stor utmaning i framtiden är kompetensförsörjning. Allt fler äldre som behöver insatser och pensionsavgångar bidrar till ökad efterfrågan på personal.

Vi vill satsa på möjlighet till fortbildning och långsiktig professionell utveckling. Utdrag ur belastningsregister ska krävas för de som arbetar i äldres hem. En viktig resurs att satsa på är de som inte har svenska som förstaspråk, och som vill arbeta inom välfärdsområdet. För att snabbare komma in i jobbet vill vi ge intensiv fortbildning inom svenska i kombination med arbete.

Arbetsmiljön och arbetsvillkoren är viktiga, och möjliggör för den som vill arbeta heltid. Det bör bli fler heltidstjänster och ökad grundbemanning, i syfte att fler ska välja arbeta inom vård och omsorg men främst för att unga ska vilja arbeta inom välfärdsyrken. Bemanningsenhetens funktion behöver utvärderas. Vi är beredda att satsa de resurser som krävs för att det ska upplevas ännu mer attraktivt att arbeta inom Sävsjö kommuns vård och omsorg och vill verka för att äldreomsorgen ska fortsätta vara bäst i länet.

Therese Petersson, Bengt Swerlander, Gunnel Lundgren
Kristdemokraterna Sävsjö kommun


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Stärk föreningarna för en aktiv fritid


Läs mer