Bättre ordning på föreningsarkiv angeläget

Hur vårdar man sitt föreningsarkiv och hur hanteras handlingar, bilder, arkiv för att dessa ska förvaras så säkert som möjligt och bevaras för framtiden?
Det var frågor som belystes när kultur- och fritidsnämnden, på kristdemokraternas initiativ bjudit in alla föreningar till en informationskväll tisdag 4 februari.  Bakgrunden är att motionsgården Tallbacken eldhärjades under hösten och då förstördes stora mängder historiska föremål och dokument för alltid. Inom kristdemokraterna har påbörjats ett arbete med dessa frågor genom att en av lokalavdelningens pionjärer, Bengt Mattsson, har tagit sig an att skapa ordning bland egna dokument och det som är partiets lokala historia. Detta angeläget inte minst med anledning av kristdemokraternas femtioårsjubileum detta år 2014.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer