Bengt och Erika besökte demenscentrum

I Sävsjö kommun planeras för hur äldreomsorgen kan moderniseras och planeringen är att i nästa steg hitta alternativ till de lokaler som kallas ”Högliden”. Bengt Sverlander och Erika Karlsson Mallander som båda sitter i socialnämnden har tillsammans med några övriga nämndsledamöter därför gjort besök till Gislaveds nya demenscentrum. Över 120 miljoner har Gislaveds kommun satsat i lokalerna och det är därmed dyraste bygget i kommunens historia och där finns nu plats för ett 60-tal boende.
Kommunen har också storsatsat på utbildning av personalen och lagt ca 15 miljoner på detta. Exempelvis får bara de som läst på högskola jobb. Lokalerna har ett nytänk som innebär att alla kan röra sig fritt även om man är mycket dement. Gislaveds nya demenscentrum är ett föredöme men det måste förstås vägas in i vår bedömning att en så kraftig investering också blir en långsiktigt stor kostnad i driftsbudgeten.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer