Berne argumenterar mot skattebroms

I Svenska dagbladet lanserar Ebba Busch Thor och Jakob Forssmed ett förslag om att staten ska införa en skattebroms för kommunerna. De menar att kommunerna är slösaktiga och att kommunala skrytbyggen tar resurser från kommunens kärnuppgifter som vård, skola och omsorg. Stefan Gustafsson, kommunalråd i Sävsjö kommun har i ett blogginlägg argumenterat emot detta förslag. Nu får han också stöd från Berne Högberg som i ett inlägg motiverar varför detta förslag är felaktigt. På följande länk kan du läsa Bernes argument:
http://wp.kristdemokraterna.se/savsjo/berne-argumenterar-mot-skattebroms/

Debatt inlägg från Berne Högberg:

Förstår inte er utgångspunkt. Grundtanken med det statliga stödet till landets kommuner bygger på att förutsättningarna för att bo och leva ser olika ut beroende på var i landet man lever. Om det fanns en standardiserad vardag för alla, skulle det statliga stödet över huvud taget inte vara motiverat. Därför känns det oerhört märkligt och främmande att ni lägger ett förslag som helt bortser från variationerna. Och trångsynt bestraffar kommuner på enbart ekonomiska kriterier.

Stefan Gustafsson är kommunalråd för Sävsjö kommun. Och har lång erfarenhet av lokalt politiskt arbete. På sin blogg förmedlar han sina reaktioner på förslaget om skattebroms för kommunerna. Vill gärna delge er några citat från bloggen:

– SUBSIDIARITETSPRINCIPEN är en av våra viktigaste grundprinciper i Kristdemokraterna. Enkelt uttryckt innebär denna princip att man bygger samhället underifrån och uppåt. Den lägsta, mest ändamålsenliga nivån ska ta beslut. Att kommunalskatten i landets kommuner ska styras av staten kan ingalunda vara förenligt med en sådan princip. Dessutom är förslaget ett gravt inskränkande av det kommunala självstyret.

– Vi som kristdemokrater talar oss ofta varma för att beslut ska fattas vid köksbordet. Mest ändamålsenliga nivån att bedöma om det behövs mer resurser till skola, vård och omsorg är kommunen. Att antyda att kommunpolitiker är ansvarslösa och hellre höjer skatten än effektivisera är inget annat än ett påhopp på alla seriöst arbetande kommunpolitiker. Den som ska avgöra om kommunpolitiker sköter jobbet ska inte vara staten. Det ska medborgarna göra genom att i demokratiska kommunval, ge förtroende eller utkräva ansvar.

– VI BEHÖVER VISA ATT KRISTDEMOKRATERNA STÅR FÖR GOD OMSORG och att vi alltid är de som står på de svagas sida. Att som Ni istället gå ut och ”hänga på” vissa andra partiers iver att jaga låga skatter är inte rätt prioritering. Ni har rätt i att höjda kommunalskatter inte är bra och det slår mot alla. Men det måste vara kommunpolitiker som själva får avgöra när skattejustering är nödvändig och behövs. Jag menar att det är fel att profilera sig som skattejagare. Ert förslag kommer i en del kommuner drabba kvalitén i vård och omsorg, våra viktiga hjärtefrågor! Alltså är förslaget fel, fel

– Att en del kommuner tvingas överväga skattehöjningar beror till mycket stor del på att statligt ansvar övervältras på kommunpolitikerna.
Etableringsreformen är ett sådant exempel där staten i två år, via arbetsförmedlingen, missköter sitt uppdrag för att därefter lägga ansvaret fullt ut i knäet på kommunpolitikerna. I detta fall vore det långt bättre att kommunen får hela ansvaret och hela finansieringen från början. Ett annat exempel är att det just nu pågår en stor övervältring av kostnader från försäkringskassan till kommunerna inom LSS-området.

Berne Högberg

(Här en länk till hela blogginlägget som Stefan Gustafsson skrivit där hittar du också länk till debattartikel som Forssmed och Busch skrivit i Svd)
http://savsjo.blogspot.se/2018/01/busch-och-forssmed-har-fel-om.html


Riksting 2021


Läs mer

Efterlängtat bygge påbörjat


Läs mer

Uppskattat besök av Roland Utbult


Läs mer

Roland Utbult – om arbetet i politiken


Läs mer

Sommarvitsippa


Läs mer

Magnus och Annicki på Sävsjö besök


Läs mer

Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer