Beslut för en mer likvärdig skola och utbildning

Fredrik Håkansson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har börjat mandatperioden med att besöka verksamhetens olika delar. I samtal med rektorer och personal har olika behov och önskemål framkommit som sedan lyfts i nämnden. På det senaste sammanträdet beslutade nämnden utifrån två sådana önskemål att sänka avgifterna i musikskolan och öka budgeten för resekostnader till skolorna i Rörvik, Stockaryd och Vrigstad. Detta är prioriteringar som görs för att skolan och utbildningen ska bli mer likvärdig oavsett vilken skola eleven går på eller hur familjens ekonomi ser ut.
Läs mer om besluten i  PRESSMEDDELANDET


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer