Bistånd för katastrofhjälp och fredsbygge behövs

I en debattartikel lyfter Benjamin Petersson fram hur viktigt det är att arbeta för att människor kan leva i fred och trygghet. Det slås fast att det behövs pengar både till långsiktigt utvecklingsbistånd och till katastrofhjälp. Benjamin är nu vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Han kandiderar i valet till både kommunfullmäktige och riksdagen. Bakom debattartikeln står förutom Benjamin också Gudrun Brunegård och Irene Oskarsson. Du kan läsa artikel på följande länk:

Bistånd för katastrofhjälp och
fredsbygge behövs

Åter tvingas vi inse hur skör tillvaron är. Det som var tryggt ena dagen kan bli till ett inferno dagen därpå. Miljontals ukrainare har tvingats fly undan ryska bomber mot bostadsområden och sjukhus.
Människor öppnar sina hjärtan och hem för att bistå nödställda. Vi kan dock inte enbart förlita oss på enskilda människors godhet.
För Kristdemokraterna är det internationella biståndet en hjärtefråga. Det handlar om solidaritet och om människovärdets okränkbarhet. Biståndet behövs för att avhjälpa nöd i katastrofsituationer, men också för att långsiktigt bekämpa fattigdom och ge människor bättre levnadsvillkor, utbildning, självbestämmande och demokratiska rättigheter.
Som en rik och trygg nation har vi en moralisk skyldighet att bidra med det vi kan. Målet att det internationella biståndet ska omfatta en procent av BNI ligger fast. För att det ska bli verkligt meningsfullt krävs prioriteringar, kontroll och uppföljning.
Oavsett om stödet kanaliseras via EU, FN-organ, hjälporganisationer som Röda Korset eller kyrkor behöver hela kedjan hålla måttet. Korruption finns alltid som risk och måste bekämpas, annars urholkas svenska folkets biståndsvilja.
De senaste veckorna visar det nödvändiga i att arbeta för att människor kan leva i fred och trygghet. Där människor talar med varandra, där uppstår inte krig. Därför behövs pengar både till långsiktigt utvecklingsbistånd och till katastrofhjälp, när det värsta händer.

Benjamin Petersson (KD)
Riksdagskandidat, Vrigstad

Gudrun Brunegård (KD)
Riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson

Irene Oskarsson (KD)
Riksdagskandidat, Aneby


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer