Bostäder en strategisk framtidsfråga

För oss är bostäder en strategisk framtidsfråga och bostadsbolaget Sävebo mycket viktigt för kommunens utveckling. Det sker därför en regelbunden och bra dialog mellan oss i kommunledningen och Sävebo. En dialog som ligger till grund för att det nu inom kort påbörjas nybyggnation av två hyresfastigheter centralt i Sävsjö och planeras för ytterligare hyresfastighet med trygghetsbostäder. Det skriver Stefan Gustafsson tillsammans med några kollegor som svar på en insändare av moderaten Patrik Christiersson. Här nedan kan du läsa hela svaret:

Insändare som publicerats i Smålands Dagblad 20160526

Vi är ense om att det behövs fler bostäder

Patrik Christierson, vi kan vara överens om att det behöver byggas fler hyresbostäder i Sävsjö kommun. Där är vi eniga. Men vi kan konstatera att det är definitivt inte moderaterna som driver någon nybyggnation av lägenheter.

I utvecklingsstrategin har det under flera år funnits mål, som vi fastställt i kommunfullmäktige, för försörjningen av bostäder. Som läget är just nu är dessa mål inte helt uppfyllda och orsaken till detta är att det under en tid varit en inflyttning till vår kommun långt över alla förväntningar. Det beror absolut inte på att ”bolagen drivs som om de är fristående från kommunal utveckling” eller att det saknas ägardirektiv. För oss är bostäder en strategisk framtidsfråga och bostadsbolaget Sävebo mycket viktigt för kommunens utveckling. Det sker därför en regelbunden och bra dialog mellan oss i kommunledningen och Sävebo. En dialog som ligger till grund för att det nu inom kort påbörjas nybyggnation av två hyresfastigheter centralt i Sävsjö och planeras för ytterligare hyresfastighet med trygghetsbostäder.

Patrik C skriver i sin insändare att den politiska ”majoriteten missar konsekvent chanser att utveckla kommunen”.
Frågan är vilka chanser som har missats? Genom åren har kommunledningen i Sävsjö haft ett flertal möten med tänkbara företag i akt och mening att skapa ett intresse för dels nybyggnation och dels bostadsförvaltning. Inget av dessa möten har gett resultat.
Anledningen är ganska enkel. Man väljer att bygga på större ställen, som exempelvis Jönköping och Växjö, där marknaden är en annan.

Men om det nu är så enkelt som Patrik Christierson påstår sig veta, så blir det mycket intressant att följa moderaternas aktiviteter i bostadsfrågan. Vi ser fram mot att följa spännande interpellationer och motioner till kommunfullmäktige och konstruktiva yrkanden i kommunstyrelsen.
Det blir i så fall något helt nytt, för hittills har vi inte sett någon från moderaterna lyfta ett finger för att vara med och utveckla denna strategiska framtidsfråga.

Stefan Gustafsson Kristdemokraterna
Ingvar Jarfjord  Centerpartiet
Christer Sjögren Socialdemokraterna


Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer

Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen


Läs mer

Vi kan inte leva av bredband …..


Läs mer

Kronprinsesspar i kommunalrådsmöte


Läs mer

Landsbygden kan ha kollektivtrafik


Läs mer

Uppmanad skärpning blev uppskattad


Läs mer