Bostäder en strategisk framtidsfråga

För oss är bostäder en strategisk framtidsfråga och bostadsbolaget Sävebo mycket viktigt för kommunens utveckling. Det sker därför en regelbunden och bra dialog mellan oss i kommunledningen och Sävebo. En dialog som ligger till grund för att det nu inom kort påbörjas nybyggnation av två hyresfastigheter centralt i Sävsjö och planeras för ytterligare hyresfastighet med trygghetsbostäder. Det skriver Stefan Gustafsson tillsammans med några kollegor som svar på en insändare av moderaten Patrik Christiersson. Här nedan kan du läsa hela svaret:

Insändare som publicerats i Smålands Dagblad 20160526

Vi är ense om att det behövs fler bostäder

Patrik Christierson, vi kan vara överens om att det behöver byggas fler hyresbostäder i Sävsjö kommun. Där är vi eniga. Men vi kan konstatera att det är definitivt inte moderaterna som driver någon nybyggnation av lägenheter.

I utvecklingsstrategin har det under flera år funnits mål, som vi fastställt i kommunfullmäktige, för försörjningen av bostäder. Som läget är just nu är dessa mål inte helt uppfyllda och orsaken till detta är att det under en tid varit en inflyttning till vår kommun långt över alla förväntningar. Det beror absolut inte på att ”bolagen drivs som om de är fristående från kommunal utveckling” eller att det saknas ägardirektiv. För oss är bostäder en strategisk framtidsfråga och bostadsbolaget Sävebo mycket viktigt för kommunens utveckling. Det sker därför en regelbunden och bra dialog mellan oss i kommunledningen och Sävebo. En dialog som ligger till grund för att det nu inom kort påbörjas nybyggnation av två hyresfastigheter centralt i Sävsjö och planeras för ytterligare hyresfastighet med trygghetsbostäder.

Patrik C skriver i sin insändare att den politiska ”majoriteten missar konsekvent chanser att utveckla kommunen”.
Frågan är vilka chanser som har missats? Genom åren har kommunledningen i Sävsjö haft ett flertal möten med tänkbara företag i akt och mening att skapa ett intresse för dels nybyggnation och dels bostadsförvaltning. Inget av dessa möten har gett resultat.
Anledningen är ganska enkel. Man väljer att bygga på större ställen, som exempelvis Jönköping och Växjö, där marknaden är en annan.

Men om det nu är så enkelt som Patrik Christierson påstår sig veta, så blir det mycket intressant att följa moderaternas aktiviteter i bostadsfrågan. Vi ser fram mot att följa spännande interpellationer och motioner till kommunfullmäktige och konstruktiva yrkanden i kommunstyrelsen.
Det blir i så fall något helt nytt, för hittills har vi inte sett någon från moderaterna lyfta ett finger för att vara med och utveckla denna strategiska framtidsfråga.

Stefan Gustafsson Kristdemokraterna
Ingvar Jarfjord  Centerpartiet
Christer Sjögren Socialdemokraterna


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer