Bra att leva i land med kristen etik

Bengt Mattsson, är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han ledamot i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel med rubriken ”Kristendomen en framgångsfaktor”. I artikeln lyfts att kristna värderingar är väldigt bra för alla, oavsett om man är troende eller inte. Han pekar också på att vi bör vara glada för att vi bor i ett land som fortfarande präglas av kristen etik och moral.
Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

Kristendomen – en framgångsfaktor

Jag har tidigare i en insändare berättat att historieprofessorn Dick Harrisson genom rent vetenskapliga studier kommit fram till att kristna värderingar är väldigt bra för alla, oavsett om man tror på Gud eller inte.

Det finns många fler forskare / professorer som mycket ordentligt studerat vilken betydelse kristendomen haft på bland annat utbildning, sjukvård, demokrati, jämställdhet, vetenskap, ekonomi, materiell välfärd med mera.

Det allmänna omdömet är att kristendom och de kristna har varit bromsklossar och motståndare till utveckling och vetenskap. Seriös forskning har visat att det är tvärtom!

När det gäller skola / utbildning var det munkar i Lund som redan på 1000-talet startade en skola som sedan utvecklades till den moderna utbildning vi nu har. Under flera århundranden var det kristna människor, med kristna värderingar, som kämpade hårt för att höja bildningen bland sina medmänniskor. Det har gjorts många tappra försök att få bort de kristna värderingarna. Det mest radikala var nog när Socialdemokraterna på sin partikongress 4 juli 1987 beslutade att skolan skulle skiljas från kyrkan och kristna värderingar. Det har arbetats en hel del sedan dess på att verkställa detta beslut men de har knappast lyckats helt.

Anitha Risberg är forskare och universitetslektor vid Luleå tekniska universitet. Hon har funnit att vaggan för den moderna västerländska sjukvården är de kristna klostren. De var väldigt öppna med att studera vad de gamla romerska, persiska och judiska kulturerna hade funnit när det gäller hälsa och läkedom. Dessutom gjorde man själva mycket aktiva insatser på odling av grönsaker och örter med mera som sedan användes i medicinska syften. De upptäckte också hur hälsosamt och glädjande det var att få hjälpa andra människor!

När det gäller demokrati och jämlikhet mellan könen så har kristendomen varit mycket vägledande. Det som är skrivet i Bibeln (och särskilt Paulus) har många gånger vantolkats av ateister och andra motståndare. I vårt land var det särskilt frikyrkorna som i mitten på 1800-talet röjde väg för demokrati på riktigt. I detta ingick också strävan att bli en bättre människa, omsorg om sina medmänniskor, att behandla andra med respekt och tolerans med mera. Det är Claes G Ryn, svensk professor i statsvetenskap, verksam i Washington, som säger detta efter mycket forskning på detta område.

Ett område som kristna blivit anklagade för att vara mycket emot är vetenskapen. Det finns helt klart kristna ledare som gjort mycket dumt för att hindra och trakassera de som velat berätta sanningen om skapelsen. Men undersöker man vilka människor som gjort de stora insatserna inom forskning och vetenskap så upptäcker man att det väldigt ofta varit varmt kristna. Även i vår tid lär det vara så att cirka 75 procent av de som sysslar med forskning och vetenskap tror på Gud. Författaren Mats Selander har skrivit en bok om detta och menar att man med rätta kan säga att kristen tro är den moderna vetenskapens barnmorska!

Professor Paul Segerström (Handelshögskolan i Stockholm) har forskat i vad kristna värderingar har gjort för demokrati och ekonomiskt välstånd. Han har funnit att länder med protestantisk kristen tro har varit särskilt framgångsrika. Sydkorea, med cirka 30 procent kristna, är ett strålande exempel. Särskilt om man jämför med det ateistiska Nordkorea. Men även här i Småland där företagsamheten varit väldigt hög har ju samtidigt varit ett samhälle starkt präglat av kristendomen.

Om man sammanfattar detta ska vi vara glada för att vi blev födda i ett land som trots allt fortfarande präglas av kristen etik och moral. Det faktum att många påstått att de varit kristna men ändå gjort idiotiska saker beror ju på deras falskhet, inte på läran. Det bästa man kan göra är att med sitt liv och sina gärningar bevisa vad man tror på!

Bengt Mattsson (Vrigstad)
Vrigstad i oktober 2020


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer