Celebration, idrott, bad i nämnd

Det blev bidrag till Sävsjö Celebration, beslut om att projektera nya löparbanor, en satsning på kommunala badplatser och utdelning av integrationsbidrag när Kultur- och fritidsnämnden hade sitt senaste sammanträde. Vår vice ordförande Fredrik Håkansson var som vanligt pådrivande och det blev majoritet för en rad positiva beslut. Välj ”Läs mer” för att läsa Fredriks rapport från mötet:

Positiva beslut på Kultur och fritidsnämnden!

Sävsjö Celebration

Ett för vår kommun på flera sätt betydelsefullt arrangemang där vi Kristdemokrater genom undertecknad
yrkade på att nämnden skulle ge festivalen 150 000 kr. 90 000 kr i bidrag och 60 000 kr i kommunala arbetsinsatser.
Nämnden beslutade enligt förslaget men Moderaterna yrkade på återremiss och tillsammans med Sverigedemokraterna reserverade de sig mot beslutet.

Ny friidrottsanläggning

Det är mycket glädjande att nämnden på sammanträdet beslutade att gå vidare med en projektering och det uttalade målet är att nya löparbanor ska anläggas i samband med att kolstybben pga av höga arsenikhalter tas bort våren 2017.  En ny friidrottsanläggning är ett vallöfte från oss Kristdemokrater som vi nu går i bräschen för.

300 000 kr till kommunala badplatser

I samråd med samhällsföreningar och byalag kommer vi under sommaren rusta upp våra badplatser runt om i kommunen utifrån behov och önskemål. Tex. Beachvolleyplan, Rullstolsramp, nya livbojar med namn och koordinater på alla badplatser, reparera bryggor/omklädningsrum, snygga till toaletter, nya gungor och lekredskap mm.
Ett initiativ från oss kristdemokrater som nu genomförs.

Integrationsbidrag

Nyligen inrättade vi i nämnden ett sk. ”Integrationsbidrag” med medel från kommunens integrationsfond. Vi har hittills delat ut 154 000 kr till en lång rad av föreningar som i vår kommun arbetar för att hjälpa nysvenskar in i samhället. Det handlar tex om: Information om allemansrätten för invandrare, språkcafe, stickcafe, folkbildningscafe, tolkningsutrustning, verksamhetsmaterial till/och utflykter tillsammans med invandrarmammor och deras barn, ledarutbildning för att jobba med människor från olika kulturer osv. Föreningslivet har på många sätt en unik möjlighet och en mycket viktig roll när det kommer till att verka för integration av människor från andra länder och kulturer. Ett betydelsefullt arbete som vi som nämnd prioriterar att uppmuntra och stötta.
.

Fredrik Håkansson


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer