Dags för en seriös debatt om äldreomsorgen

I en insändare i Smålands dagblad så skriver Bengt Mattsson (kd) Vrigstad om äldreomsorgen. Här kan nedan Du läsa hela insändaren även här på vår hemsida
”Det har varit en mycket het debatt och nyhetsredovisning den senaste tiden, särskilt av SVT, om äldreomsorgen. Det har för det mesta handlat om bristerna i vården. Jag är helt med på att fel och brister, särskilt fall av vanvård , ska redovisas offentligt, kritiseras och åtgärdas.

De som har uttalat sig i frågan är ofta de som ännu inte har någon egen erfarenhet av vården. När de som har erfarenhet, alltså de som redan bor på något äldreboende, får uttala sig så blir i regel bilden en annan. Vid flera tillfällen har även människor utanför vårt land fått komma in och bedöma äldrevården i Sverige. Omdömet har i regel blivit att Sverige är i toppklass bland världens alla länder.

Anledningen till att så många befarar att de inte kommer att få en värdig omsorg den sista tiden av livet är många och ofta välgrundade. Statistiska Centralbyrån (SCB) har helt nyligen utfärdat prognoser för framtiden på många olika områden, bland annat äldrevården. Antalet personer som behöver vård i livets slutskede blir betydligt fler, stor personalbrist, särskilt sjuksköterskor och undersköterskor, stora skattehöjningar om nuvarande standard ska gälla och många andra faktorer ger skäl till oro.

För några år sedan fick en kvinna som arbetade på ett äldreboende uttala sig om vården i radion. Hon hävdade bestämt att den praktiska vården, mat, boende, hygien, läkarvård med mera är mycket bra. Problemet är egentligen att så många är rädda för att bli allvarligt sjuka och är mycket rädda för döden. Det sistnämnda är ett faktum som kommer att drabba oss alla förr eller senare. Problemet är att vi i vårt land har vi så svårt för att tala om detta. Troligen beror på att det väldigt svårt att beröra detta ämne utan att halka in på de existentiella frågorna, det vill säga vad som eventuellt händer efter döden. Vi försöker lösa detta problem med att inte tala om det. I många andra länder är det ett helt naturligt samtalsämne.

Den senaste tidens mycket negativa debatt gör inte saken bättre. Hur tror ni att de som nu arbetar inom vården, varav i stort sett alla med några få undantag (precis som i alla andra yrken) gör ett mycket bra arbete, upplever det när bilden av deras många gånger svåra jobb blir så kritiserat och svartmålat? Hur ska vi kunna locka unga människor till detta viktiga arbete om vi redan nu gör så mycket för att skrämma bort dem?
De politiska partiernas företrädare får detta valår ett mycket ansvarsfullt arbete i att på ett seriöst sätt debattera och redovisa hur vi ska lösa problemet med äldrevården nu och i framtiden. Att bara byta färg på regeringen löser inga problem.”

Bengt Mattsson (kd)
Vrigstad


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer