Distriktsårsmöte valde ny ordförande

Under lördagseftermiddagen den 14 mars hölls distriktsårsmötet för Kristdemokraterna i Jönköpings län, om än nedbantat och begränsat till de traditionsenliga årsmötesförhandlingarna på grund av coronavirusets framfart. Ny ordförande och ett uttalande om att säkra barns rätt till trygghet fanns bland annat på dagordningen. Trots en del manfall var det ändå en liten delegation från Sävsjö kommun som var på plats i Per Brahegymnasiets matsal i Jönköping.

Fr v: Benjamin Petersson, Samuel Nickolausson, Anncatrin Ek och Gunnel Lundgren.

Under årsmötet valdes Acko Ankarberg Johansson till ny ordförande för partidistriktet. Hon efterträder Hans Svensson som varit tillförordnad ordförande sedan höstkonventet då Camilla Rinaldo Miller avgick som partidistriktsordförande. Acko är en partiveteran med en gedigen meritlista. Hon har bland annat varit partisekreterare och är just nu riksdagsledamot och ordförande i riksdagens socialutskott. Acko besitter stor erfarenhet, kunskap och kompetens vilket bådar gott för framtiden!

Acko Ankarberg Johansson tackar för förtroendet efter att ha blivit vald till ny partidistriktsordförande.

En del funktionärer från Sävsjö kommun valdes också vid årsmötet. Erika Mallander Karlsson valdes in i den nomineringskommitté som ska ta fram listor till region och riksdag inför nästa val, vilket blir senast 2022. Stefan Gustafsson omvaldes till partidistriktets valberedning och Roland Katmark blev vald till ny revisor. Dessutom sitter fortsatt Anncatrin Ek och Bengt Swerlander kvar i partidistriktsstyrelsen eftersom de valdes på ett tvåårigt mandat 2019.

Årsmötet avslutades med att partidistriktet antog ett uttalande om att alla barn har rätt till trygghet och framtidstro. Frågan har uppmärksammats i och med nyhetsrapporteringen om ”Lilla Hjärtat”. En flicka på 3 år skiljs från tryggheten hos sina familjehemsföräldrar och syskon för att bo hos sina biologiska föräldrar som är främlingar för henne och som har en historia av missbruk och psykisk ohälsa. Det hela får ett fruktansvärt slut då flickan en tid efter separation och flytt hittas död. Uttalandet lyfter förslag på förändringar som Kristdemokraterna i Jönköpings län vill se för att förhindra att något liknande händer igen. Bland annat att vårdnadsöverflyttningar behöver göras tidigare än vid tre år, då detta är en lång tid för ett litet barn, och att anknytning ska väga tyngre i ärenden som gäller placerade barn, särskilt i frågan om var ett barn ska bo. Uttalandet avslutas med att ”Kristdemokraterna i Jönköpings län uppmanar regeringen och samtliga partier i Sveriges riksdag att omgående vidta de lagstiftningsåtgärder som krävs för att alla barn ska få växa upp i trygghet, i världens bästa land!”.

Du kan läsa reportaget i DN om ”Lilla hjärtat” på följande länk: https://www.dn.se/nyheter/sverige/hon-fick-inte-fylla-fyra/


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer