Familjen i fokus på rikstinget

Runt 800 kristdemokrater samlades den gångna helgen 10–12 november i Helsingborg för att hålla riksting, partiets högsta beslutande organ, där bland annat ny politik slås fast och partiledning för de kommande två åren väljs. Bland ett 20-tal ombud från Jönköpings län fanns även Stefan Gustafsson och Benjamin Petersson från Sävsjö kommun.

Stort fokus låg på antagandet det nya familjepolitiska programmet. I programmet finns hela 88 förslag. Stort som smått inom många olika områden men med ett gemensamt syfte: Frihet och flexibilitet för familjer och goda uppväxtvillkor för barnen. Den talande inledande rubriken i programmet lyder: ”Familjen först”. Familjen är den minsta gemenskapen, men också den viktigaste. Trygga familjer skapar trygga samhällen. Detta är en särskilt viktig insikt i en tid då våld och oroligheter breder ut sig. Föräldrars kravlösa kärlek och kärleksfulla krav är ett av bästa botemedlen mot brottsligheten.

Kristdemokraterna föreslår nu en kraftigt utbyggd föräldraförsäkring, från 13 till 19 månader i kombination med utökade möjligheter att spara dagar och full frihet att ta ut dubbeldagar där båda föräldrar kan vara hemma. Därtill vill vi helt avskaffa kvoteringen i föräldraförsäkringen. På så sätt ger vi familjerna ökad valfrihet. Vi tar hänsyn till att alla familjer är unika med olika förutsättningar. Hur man ska planera sitt liv och ta hand om barnen avgörs bäst hemma vid köksbordet, inte vid ett sammanträdesbord i Rosenbad eller riksdagen. 

Andra förslag i programmet är mindre grupper i förskolan, utredning om att införa s.k. VAF (stöd för nära anhöriga till äldre), utökad familjerådgivning med gratischeck och maxtaxa, skärpt vårdgaranti inom BUP samt införandet av en elevhälsogaranti så att man kan komma i kontakt med elevhälsan varje skoldag. Vi vill också bygga ut föräldrastödsprogram via skolan och utveckla samverkan mellan föräldrar och skolan för att fånga upp barn i riskzonen. Socialtjänsten ska kunna använda tvingande insatser för att etablera samarbete med föräldrar som inte ser sitt barns problematiska beteende. Detta är viktiga insatser för att förebygga kriminalitet i tid.

”När våldet firar ohyggliga triumfer på slagfälten och på våra gator. Hatet, när gängen sliter våra barn ifrån oss. Då behövs tuffa tag, hårda tag, för att kräva våra barn tillbaka. Trycka tillbaka gängen med samhällets fulla kraft. För att det goda ska kunna breda ut sig. För att föräldrar och föreningar ska orka att tillsammans med skola och socialtjänst väva den starka skyddsväv av tillitstrådar runt varenda unge i vårt land.”

– Jakob Forssmed, vice partiledare

Just åtgärder mot den ökande otryggheten utgjorde en stor del av det 400-tal motioner som också behandlades på rikstinget. Många olika sakämnen gicks igenom. Från Jönköpings län och Sävsjö kommun lyfte vi särskilt vikten av att vidta åtgärder för ökat bostadsbyggande, inte minst nu när byggbranschen har det tufft. Bostads- och infrastrukturminister Andreas Carlson från KD har en viktig roll att spela och vi har goda förhoppningar om att det kommer nya initiativ den närmsta tiden. Därtill talade vi för en utbyggd kollektivtrafik som också måste fungera smidigt över länsgränserna. Vi argumenterade också för att höja hastigheten för A-traktorer till 40 km/h och för att samma regler borde gälla för A-traktorer som mopedbilar när det gäller körkort.

Partipresidiet bestående av Ebba Busch, Jakob Forssmed och Bengt Germundsson omvaldes enhälligt. Roligt var också att Andreas Sturesson från länet valdes in i partistyrelsen. Han är till vardags oppositionsråd i Jönköpings kommun. Länskoppling blev det även när partiets finaste utmärkelse, Alf Svensson-plaketten, delades ut till Maria Larsson, som började sin politiska bana i Gnosjö. Hon har gjort stora insatser för partiet och Sverige som bland annat riksdagsledamot, minister och landshövding. Äldres värdighet och självbestämmande har varit en av hennes hjärtefrågor.

Helgens debatter präglades såklart av tidens allvar och svårigheter men också av hopp och framtidstro. Ebba Busch talade om hur Kristdemokraterna nu i regeringsställning, steg efter steg, på område efter område, gör reformer för att inga mödrar ska behöva förlora sina söner till gängens våld, för att hela Sverige ska fungera och för att välfärden ska vara som starkast när du är som svagast. Det är ett samhällsbygge som kommer ta tid men det är möjligt och vi är på väg. Vice partiledare Jakob Forssmed sammanfattade vårt politiska projekt väl. Vi kristdemokrater vill ”ta oss närmare ett samhälle där färre ställer sig frågan ’Vad tjänar jag på det här?’ och fler ’Vad kan jag göra för dig?’ ”.


Sommarnummer av Vitsippan


Läs mer

Lieblingsplatz får årets Vitsippspris


Läs mer

Nästan bäst i Sverige i EU-val


Läs mer

Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer