Förbjud det skadliga – inte det nyttiga

Bengt Mattsson, Vrigstad, är en av kristdemokraternas politiker i Sävsjö kommun. I det politiska arbetet är han vice ordförande i Myndighetsnämnden. Till vardags jobbar han också som volontär för Erikshjälpen i Vrigstad. Bengt har skrivit en debattartikel där han utifrån det socialdemokratiska förslaget om att förbjuda alla religiösa friskolor lyfter fram hur viktigt det är med kristna värderingar. (Fotot ovan är från en energikonferens där Bengt talade.) Läs hela Bengt Mattssons debattartikel på denna länk

Förbjud det skadliga – inte det nyttiga

I vårt land finns det ca 70 skolor som kan kallas kristna, på så sätt att det är en kristen organisation som är huvudman samt att det förekommer inslag av kristen undervisning som är frivillig för eleverna. I övrigt bedrivs verksamheten helt enligt svensk lag och läroplan.

Hur många skolor det finns som är grundad på annan religion vet jag inte.
Nu har Socialdemokraterna, med stöd av en del andra partier, bestämt sig för att förbjuda skolor med kristna värderingar som grund. Att man då kommer i strid med de konventioner (FN-deklarationer, Europakonventionen med mera) som man varit med och undertecknat tycks man bortse ifrån.

Det finns stora politiska ledare även i vår tid som förstår värdet av kristen etik, normer och värderingar. En av dem är Angela Merkel i Tyskland. Hon har vid ett flertal tillfällen uttalat att vi måste försöka förstå vilken skatt vi äger i dessa värderingar. Det beror säkert på att hon växt upp i det kommunistiska Östtyskland där kristna värderingar var förbjudna. Det gick inte alls bra! De flesta demokratiska länderna i världen har den judiskkristna värdegrunden.

En av socialdemokratins främsta och ”längsta” ledare var Tage Erlander (statsminister 1946 – 1969). På äldre dar gjorde han sin första resa till Israel. När han kom hem frågade en journalist vad han tyckte var det bästa med denna resa. Han svarade att det var när han fick se sin gamla söndagsskolesjö (Gennesaretsjön). Att döma av uttalandet hade han blivit påverkad av vad han fått höra i söndagsskolan. Vi kan väl också utan tvekan tolka hans uttalande som att han inte tagit någon skada av vad han lärt i den kristna söndagsskolan. Tvärtom!

Jag har själv under många år arbetat med politik i Sävsjö kommun, väldigt mycket med att slå vakt om vår miljö och natur. Det har kommit många lagar och förordningar de senaste decennierna som förbjuder oss att släppa ut gifter och skadliga ämnen i vår livsmiljö. Det skulle ju aldrig falla någon in att förbjuda till exempel äpplen, morötter och liknande som är så nyttiga för vår hälsa. Man förbjuder det som är skadligt!

Nu tänker Socialdemokraterna med flera göra det stora misstaget att förbjuda något som har varit till väldig nytta för oss alla under många år, den kristna värdegrunden. Efter det att Socialdemokraterna avskaffat kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna för ca 50 år sedan sa dåvarande justitieminister Lennart Geijer att ”nu har vi tagit ifrån Sveriges barn och ungdomar kristendomen men inte givit dem något annat istället”. Nu tänker man tydligen begå ett misstag till.

Låt oss hjälpas åt så att detta negativa löfte inte blir uppfyllt i höstens val.

Bengt Mattsson (KD)
Vrigstad


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer