Företagen är en viktig motor i maskineriet

Therese Petersson och Fredrik Håkansson är båda företagare och engagerade i Kristdemokraterna och toppkandidater i valet. Tillsammans har de gjort en debattartikel där de lyfter fram hur viktiga de små företagen är för vår kommuns innevånare och välfärd. De konstaterar att 2000 jobb i kommunen är i de små företagen och mår dessa bra mår hela Sävsjö kommun bra.
Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

 

Företagen är en viktig motor i maskineriet

Visste du att det finns cirka 2 000 jobb i de små företagen i Sävsjö kommun? Jobben som skapas i de privata företagen genererar inte bara inkomster till de anställda utan också till det allmänna. 156 miljoner kronor (33 procent) av skatteintäkterna i Sävsjö kommun kommer från de anställda i småföretagen. Tillsammans med intäkterna från de som är anställda i de större företagen står de för nästan hälften av skatteintäkterna i vår kommun.

Mår de små företagen i kommunen bra mår hela Sävsjö kommun bra. Kommunen använder skatteintäkterna för att utbilda, bygga, underhålla, ge omsorg och mycket mer. Välfärden bygger i hög grad på livskraftiga småföretag. De har stått för fyra av fem nya jobb i Sverige under de senaste 30 åren, vilket varit helt avgörande för att skapa tillväxt i kommunerna.

I Småföretagarindex 2022 framtaget av Småföretagarnas riksförbund, beskrivs förutsättningarna för företagande i kommunerna. Rankingen visar att vi i Sävsjö kommun har ”bättre förutsättningar än liknande kommuner” (läs Nässjö, Eksjö och Vetlanda) med en total placering på 85 av 290 kommuner. Man kan läsa att ”Sävsjö ger småföretag goda förutsättningar, och positiv utveckling”. Näringspolitiken och överlevnadsgraden bland nya företag drar upp kommunens betyg, medan kommunens välfärdsåtagande, demografin och den lokala marknaden är svagheter.

Mycket kan vi glädjas åt men det finns mer att göra. I rapporten ges ett medskick till läsaren: ”Med rätt fokus och målstyrning kan en kommunledning som förstår vikten och behovet av småföretagare utveckla förutsättningarna i sitt lokala och regionala näringsliv.” Vi kristdemokrater i Sävsjö kommun förstår vikten och behovet av våra viktiga företag OCH vi vill vara med och utveckla förutsättningarna för det lokala näringslivet.

Jobben ska bli fler och näringslivsklimatet ännu bättre. Sävsjö Näringslivs AB (SNAB) ska vara en resurs för såväl nya som befintliga företag. Insatser behövs för att öka andelen nystartade företag. Blivande företagare ska erbjudas bra rådgivning, hjälp med lokaler och vägar till finansiering. Industrimark måste finnas i alla tätorter. Vi behöver även säkra kompetensförsörjningen genom utökat samarbete mellan näringsliv, gymnasium, högskolor och kommunala förvaltningar. Den kommunala servicen ska vara snabb, enkel och nära. Myndighetsutövningen gentemot företagare måste därför utvecklas. Vi vill starta ett målmedvetet arbete för att nå en ny nivå av service och minskat regelkrångel. Med hjärta för Sävsjö kommun.

Therese Petersson (KD)
Kommunalrådskandidat och företagare

Fredrik Håkansson (KD)
Barn- och utbildningsnämndens ordförande och företagare


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer