Förfallna hus bekymmer som ska tas på allvar

I Sävsjö kommun görs stora insatser för ökad inflyttning och för att kommuninvånare ska trivas och må väl. Det satsas på företagande och attraktiva gröna miljöer. Vi anser att dessa insatser behöver kompletteras med åtgärder som ger ett ännu positivare intryck av kommunen. Detta skriver Kristdemokraterna i en skrivelse som beslutades vid årsmötet. I skrivelsen föreslås kartläggning av förfallna fastigheter och åtgärder i likhet med vad som nu görs i Uppvidinge kommun.

För att öka attraktivitet och trivsel behöver vidtas åtgärder mot fastigheter som förfaller och i en del fall har mycket ovårdade trädgårdar. Det kan vara hus och oskötta trädgårdar som stör samhällsbilden eller som särskilt har uppmärksammats av boende i samhället.

Ett ytterligare skäl att vidta åtgärder mot förfallna fastigheter är att det enligt mäklare idag är brist i kommunen på bostäder med acceptabel standard. Det är därför viktigt att fler fastigheter blir funktionella som bostäder. Detta skapar då också utrymme för fler innevånare i kommunen.

Myndighetsnämnden har enligt Plan- och bygglagen ett tillsynsansvar över kommunens fastigheter och kan förelägga åtgärder eller om så erfordras förelägga rivning.

Kristdemokraterna föreslår därför att Sävsjö kommuns myndighetsnämnd som en första åtgärd bör genomföra en inventering av förfallna fastigheter. Parallellt med detta bör representanter för nämnden och ansvariga tjänstemän göra studieresa till Uppvidinge kommun för att där skaffa sig kunskap om hur de offensivt hanterat problematiken med förfallna fastigheter.

Enligt uppdrag av kristdemokraternas årsmöte Sävsjö 6 februari 2014

Stefan Gustafsson ordförande,  Anna-Karin Yngvesson Vice ordförande

 

PDF med Skrivelse förfallna hus


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer