Förhandlingar pågår

Eftersom kristdemokraterna blev största alliansparti i kommunalvalet så följer ansvaret att leda förhandlingarna om samarbetsparter, ordförandeplatser med mera. Denna gång så väl som vid tidigare val är Thomas Wilhelmsson den som axlar denna uppgift. Flera träffar har genomförts och arbetet fortsätter. Arbetet ska avslutas innan fullmäktigemötet 3 november för att där kunna presentera överenskommelse och välja av fullmäktigeordförande och valberedning


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer