Grunden lagd för kommande valrörelse

Lördagen den 14 november var vi totalt 10 personer från Sävsjö kommun som deltog i partidistriktets höstkonvent. På grund av rådande omständigheter hölls konventet helt digitalt via Zoom. Med de beslut som fattades under dagen så drar nu distriktets arbete inför valet 2022 igång på riktigt.

Under förmiddagen gavs tillfälle att delta på utbildningar och lyssna till olika föredrag. Första passet kunde man välja mellan ämnena äldrepolitik, utbildningspolitik och motionsskrivande. Sedan lyssnade vi till ett tal av vår partiledare Ebba Busch som fokuserade på att vi ska arbeta för att bli större och vara redo att ta över regeringsmakten. Därefter berättade Andreas Carlson, gruppledare i riksdagen och rättspolitisk talesperson, Acko Ankarberg Johansson, ordförande i riksdagens socialutskott, och Mia Frisk, regionråd, om sitt arbete och aktuella frågor inom deras respektive områden. Innan lunch var det ett pass där man fick välja att lyssna till något av Kristdemokraternas associerade förbund: seniorförbundet, kvinnoförbundet eller ungdomsförbundet.

På eftermiddagen var det dags för stämmoförhandlingar. På agendan fanns antagande av verksamhetsplan och budget men även beslut som lägger grunden för kommande valrörelse skulle fattas. Nomineringsriktlinjer och valplan för distriktet antogs. Dessa tar sin utgångspunkt i de nationella dokument som antagits av partifullmäktige i oktober. Carl Cunningham utsågs till valledare.

Nu är det vi i partiavdelningarna som ska ta vid och lägga grunden för det lokala valarbetet. Även vi ska anta nomineringsriktlinjer och valplan, som kompletterar dokumenten från riksorganisationen och distriktet, samt utse nomineringskommitté och val- och kampanjledare. Arbetet med dessa frågor har pågått i partiavdelningsstyrelsen under hösten och beslut kommer fattas vid årsmötet i början av nästa år.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer