Angelägen insändare av Fredrik

Fredrik Håkansson har i lokaltidningen, Smålands dagblad, fått en insändare publicerad om hur viktigt det är att att vi med gemensamma krafter står upp för det goda och motverka det onda. Han pekar på att vi måste stå fasta i våra grundläggande kristna värderingar och inse nyckeln i att praktisera den gyllene regeln!
Fredrik är lokalavdelningens ordförande och en av kristdemokraternas representanter i Kultur- och fritidsnämnden.
På länken ”Läs mer” här nedan kan du läsa insändaren i sin helhet.

Insändare i Smålands Dagblad 2017-09-08

Vi behöver mer av den gyllene regeln!

Terrordåd, hot och våld verkar avlösa varandra och inkräktar alltmer på det fria demokratiska samhället. Konflikter mellan våldsverkare och rättsväsende trappas upp och kräver fler poliser, hårdare tag och strängare straff. Nu är det hög tid att återgå till grunderna och uppvärdera de kristna värden som byggt vårt land under tusen år, vi behöver mer av den gyllene regeln!

Attentat i Barcelona och ännu en gång har oskyldiga barn och vuxna blivit berövade sina liv, konsekvenserna av terrorismen är fruktansvärda och det är lätt att drabbas av uppgivenhet och maktlöshet. Men det är tillsammans vi bygger vårt samhälle och i vår gemensamma strävan att göra gott så kan vi förändra. Vi behöver återgå till och förstärka den etik och moral som utgår från den kristna värdegrund som talar om att älska sin nästa som sig själv och om alla människors unika, lika och okränkbara värde. Vi måste fortsatt värna och slå vakt om människovärdet! Och även om det vi gör ibland kan kännas litet och obetydligt så är det en viktig del som gör skillnad i det vi gör tillsammans. I skolan minns jag att fröken hade satt upp en plansch med texten ”Allt vad ni vill att människorna ska göra mot er det ska ni göra mot dem”. Den bibliska versionen av den gyllene regeln skiljer sig på så sätt att den uppmanar oss att utföra en handling, att göra gott mot varandra. Det är helt klart så att vi behöver mer av det i vår värd idag och det börjar med mig och dig. Vi som fått med oss dessa kristna värden som burit vårt land i generationer har också ett ansvar att föra dem vidare till våra barn.

För mig är det tydligt att vi i vår tid behöver mer av dessa eviga värden än kanske någonsin tidigare. Jag menar att den kristna människosynen är själva förutsättningen för ett fungerande samhälle och vi behöver mer, inte mindre, av vårt kristna arv och värderingar inom samhällets alla delar, inte minst i skolan.
Med gemensamma krafter kan vi stå upp för det goda och motverka det onda och stå fasta i våra grundläggande kristna värderingar och inse nyckeln i att praktisera den gyllene regeln!
Hur går vi vidare? Tillsammans!

/Fredrik Håkansson, Kristdemokrat i Sävsjö Kommun

 


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer