Inspiration inför EU-val

Under lördagen den 25 november höll partidistriktet sin höststämma i Nässjö. Det kommande EU-valet nästa år gick som en röd tråd genom dagen. Från Sävsjö kommun deltog Anna-Karin Yngvesson, Benjamin Petersson, Gunnel Lundgren, Fredrik Karlsson och Samuel Nickolausson.

Partiets kommunikationschef och biträdande partisekreterare Fredrik Noreback var på plats och höll inledningsvis ett pass om kommunikation i allmänhet och fortsatte senare med att tala om EU-valkampanjen. Vikten av att vara ute och möta väljarna är ett budskap vi tar med oss. Med på distriktstämman var också tre kandidater i EU-valet. De lokala kandidaterna Mikael Bäckström, Aneby, och Zeljka Axelsson, Habo, samt toppnamnet Ella Kardemark från Halmstad. Mikael lyfte EU:s stora påverkan på svenskt jord- och skogsbruk och Zeljka talade om EU:s roll för fred i Europa. Ella avslutade med berätta om sin inspirerande resa inom kommunpolitiken. Hon har varit med och lett KD i Halmstad till att bli ett större, ansvarstagande och agendasättande parti som lyckas få igenom många politiska förslag. Sådana framgångar vill vi att hon ska vinna även på EU-nivå!

Vid distriksstämman hölls såklart även sedvanliga förhandlingar. Budget, verksamhetsplan och framförallt en valplan inför EU-valet antogs. Därtill valdes en delvis ny valberedning med Anton Axelsson som ny ordförande. Han bor i Jönköping men har rötterna i Nässjö kommun och har en djup förankring i partiet och brett kontaktnät som tidigare ombudsman för distriktet och ordförande för KDU Jönköpings län. Det finns goda förutsättningar att spetsa och utveckla distriktet ytterligare med nya idéer och personer!


Sommarnummer av Vitsippan


Läs mer

Lieblingsplatz får årets Vitsippspris


Läs mer

Nästan bäst i Sverige i EU-val


Läs mer

Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer