Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen

Årets vårstämma med partidistriktet bestod som brukligt av information, utbildning och årsmötesförhandlingar. Bland annat valdes Johanna Danielsson till ny ledamot i partidistriktstyrelsen.

Lördagen den 27 mars kl 9:00. var det dags för partidistriktets vårstämma som anordnades digitalt via Zoom. Det var ca 10 personer från partiavdelningen som deltog under dagen. Förmiddagen bestod av tre pass och ett tal av Ebba Busch. Första passet kunde man välja mellan olika politikområden. Bland de ansvariga för dessa kom två från Sävsjö kommun. Benjamin Petersson var med och ansvarade för politikområdet ”Kultur- och fritid” politikområdet ”Kommunledning” leddes av Stefan Gustafsson. Det andra passet kunde man välja mellan olika aspekter av hur hur valplanen bäst implementeras för framgång i valet 2022. Vid det tredje passet kunde man välja mellan ämnena ”lag och ordning” med Andreas Carlson eller ”rätt tonläge i debatten” med fokus på sociala medier.

Under eftermiddagen hölls årsmötesförhandlingarna. Acko Ankarberg fick förnyat förtroende som partidistriktsordförande. Anncatrin Ek och Bengt Swerlander från vår partiavdelning avgick från sina styrelseuppdrag i samband med vårstämman och partiavdelningen riktar ett stort tack till dem för deras arbete. Som ny ledamot från Sävsjö kommun valdes Johanna Danielsson och partiavdelningen önskar henne lycka till i detta nya och spännande uppdrag. Roligt är också att Sävsjö kommun nu har två ordinarie rikstingsombud och partiavdelningen får större möjligheter att påverka partiets politik även på nationell nivå.

Vid vårstämman behandlades också ett tjugotal motioner till rikstinget. Anncatrin Ek tog till orda och gällande att flexibelt läsår bör utredas. Motionsbehandlingen drog ut en del på tiden men några tappra kämpar från Sävsjö kommun var kvar till klubban slog i bordet sista gången för dagen runt 18:00.


Efterlängtat bygge påbörjat


Läs mer

Uppskattat besök av Roland Utbult


Läs mer

Roland Utbult – om arbetet i politiken


Läs mer

Sommarvitsippa


Läs mer

Magnus och Annicki på Sävsjö besök


Läs mer

Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer