Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen

Årets vårstämma med partidistriktet bestod som brukligt av information, utbildning och årsmötesförhandlingar. Bland annat valdes Johanna Danielsson till ny ledamot i partidistriktstyrelsen.

Lördagen den 27 mars kl 9:00. var det dags för partidistriktets vårstämma som anordnades digitalt via Zoom. Det var ca 10 personer från partiavdelningen som deltog under dagen. Förmiddagen bestod av tre pass och ett tal av Ebba Busch. Första passet kunde man välja mellan olika politikområden. Bland de ansvariga för dessa kom två från Sävsjö kommun. Benjamin Petersson var med och ansvarade för politikområdet ”Kultur- och fritid” politikområdet ”Kommunledning” leddes av Stefan Gustafsson. Det andra passet kunde man välja mellan olika aspekter av hur hur valplanen bäst implementeras för framgång i valet 2022. Vid det tredje passet kunde man välja mellan ämnena ”lag och ordning” med Andreas Carlson eller ”rätt tonläge i debatten” med fokus på sociala medier.

Under eftermiddagen hölls årsmötesförhandlingarna. Acko Ankarberg fick förnyat förtroende som partidistriktsordförande. Anncatrin Ek och Bengt Swerlander från vår partiavdelning avgick från sina styrelseuppdrag i samband med vårstämman och partiavdelningen riktar ett stort tack till dem för deras arbete. Som ny ledamot från Sävsjö kommun valdes Johanna Danielsson och partiavdelningen önskar henne lycka till i detta nya och spännande uppdrag. Roligt är också att Sävsjö kommun nu har två ordinarie rikstingsombud och partiavdelningen får större möjligheter att påverka partiets politik även på nationell nivå.

Vid vårstämman behandlades också ett tjugotal motioner till rikstinget. Anncatrin Ek tog till orda och gällande att flexibelt läsår bör utredas. Motionsbehandlingen drog ut en del på tiden men några tappra kämpar från Sävsjö kommun var kvar till klubban slog i bordet sista gången för dagen runt 18:00.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer