Joystick café som imponerar

Gudrun Wilhelmsson och Lisbeth Svenssons information om hur man jobbar med ”Joystick” ett stickcafé för invandrare imponerade stort på alla oss som besökte kristdemokraternas temakväll  om invandring och integration. Svante Stenervik informerade om Granbackens asylboende, och Stefan Gustafsson gav en helhetsbild över läget i Sävsjö kommun. Efter att alla inmundigat gott fika blev det ett livligt samtal om vad som behöver finnas med och förbättras i kommunens integrationspolitiska program.
Samstämmigheten var stor om att farten på undervisning i svenska måste bli bättre och helst påbörjas redan för asylsökande. Är viktigt att öka takten i skapandet av nya bostäder, snabba upp utbildning/validering och vägen in i jobb/företagande. Vi som svenskar måste också bli mycket bättre och tydligare med våra värderingar och stå upp för demokrati och jämställdhet. Integration sker i gemenskapen med andra och där är civilsamhället viktigt och det är därför en fördel att det i vår kommun finns så många kyrkor och föreningar!


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer