KD satsar på buss Värnamo-Sävsjö-Eksjö

”En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är viktig för att hålla ihop vårt län. Det är också en nödvändighet för ett framgångsrikt näringsliv, möjligheter till studier, en mer hållbar miljö och vår kommuns tillväxt.” Det skriver Sävsjö kommuns toppnamn i regionvalet, Bengt Swerlander, tillsammans med Fredrik Håkansson och Anna-Karin Yngvesson. De lyfter i debattartikeln fram de nya möjligheter som finns till en regelbunden busstrafik mellan sjukhusen i Värnamo och Eksjö. Denna trafik kan gå över Vrigstad och Sävsjö. Bengt kommer som kandidat i regionvalet att driva denna nya viktiga trafik som en av sina valfrågor.
Klicka på länken för att läsa debattartikeln i sin helhet:

Debattartikel i Smålands dagblad 20171213

KD satsar på buss Värnamo-Sävsjö-Eksjö

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är viktig för att hålla ihop vårt län. Det är också en nödvändighet för ett framgångsrikt näringsliv, möjligheter till studier, en mer hållbar miljö och vår kommuns tillväxt. Men ser man på en karta med de kommunikationer som finns i Jönköpings län så är det sedan länge ett tomt fält mellan Vrigstad och Värnamo. Nyligen fick vi beskedet att Länstrafiken inom kort lägger ner en för många viktig bussförbindelse mellan Sävsjö och Eksjö. Möjligheten att pendla med allmänna kommunikationsmedel till och från Sävsjö kommun är för dålig och måste bli bättre. Kollektivtrafiken ska inte avvecklas, den ska utvecklas!

Som landsbygdskommun är vi beroende av att det finns bra pendlingsmöjligheter till och från arbete och studier. För att vårt näringsliv ska kunna växa sig starkt behövs en väl fungerande arbetspendling inom och till vår kommun och om våra samhällen och bygder ska se en tillväxt så måste det vara möjligt att pendla till arbete på annat håll. Det är också viktigt att elever kan pendla till Sävsjö från orterna runt omkring för att studera på vår gymnasieskola samtidigt som man som student ska ha möjlighet att bo kvar här och pendla till studier på annan ort. Givetvis är pendeltrafik med buss och tåg minst lika viktigt ut ett miljöperspektiv. Vi vill att fler ska kunna åka kollektivt och att länets bussar ska drivas med lokalproducerad biogas från Sävsjö!

Nu har vi tillsammans med kristdemokrater i hela Jönköpings län tagit beslut om att vi vill förbinda länets sjukhus med regelbunden busstrafik. På så sätt gör vi vården mer tillgänglig och underlättar för den som behöver hjälp. Samtidigt är det en tydlig markering där vi förstärker den ställning som inte minst våra sjukhus i Eksjö och Värnamo ska ha. I beslutet står även att trafiken mellan Värnamo och Eksjö ska gå via Sävsjö kommun för att även de som arbetar och studerar ska få nya och bättre pendlingsmöjligheter. Sammantaget innebär det att vi får ett mycket bättre läge än tidigare att få igenom en utbyggd kollektivtrafik mot både Värnamo och Eksjö. Tillsammans kommer vi verka för att det ska bli så!

Kristdemokraterna i Sävsjö Kommun

Bengt Swerlander, kandidat till regionfullmäktige
Anna-Karin Yngvesson, ledamot i regionfullmäktige
Fredrik Håkansson, ledamot i kommunfullmäktige


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer