Kollektivtrafiken måste komma på rätta vägar

Benjamin Petersson vår yngsta kandidat i kommun valet har tillsammans med Bengt Swerlander Höglandskandidat till  regionvalet skrivit  en bra debattartikel om kollektivtrafik. Båda bor i Vrigstad och lyfter fram hur viktigt det är att länstrafiken nu ser till att få igång en bättre kollektivtrafik. Bussar till Värnamo saknas helt och det är bristfälligt till Eksjö. Det finns inte heller en fungerande kollektivtrafik på kvällar och helger. Om de får stöd i valet så vill de jobba för att ”Du ska kunna lita på kollektivtrafiken.”

Läs hela debattartikeln på denna länk:

Kollektivtrafiken måste komma på rätta vägar

Kollektivtrafik handlar om kommunikationer med buss och tåg men idag får man allt för ofta uppfattningen att kollektivtrafiken är ute och cyklar. Det går inga bussar från Sävsjö kommun till Värnamo, inte heller till Jönköping på kvällar och helger. Busslinje efter busslinje dras in. Tåg blir ständigt inställda och ersättningstrafiken är bristfällig. Resenärerna som drabbas får dessutom informationen om inställda tåg alldeles för sent. Det här duger inte. Det krävs en politisk vilja till förändring för en väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik som kommer alla till dels, även på små orter.

Varje dag pendlar hundratals invånare från vår kommun för att arbeta eller studera i grannkommunerna. Värnamo är ett sådant exempel. För många Vrigstadbor är också Värnamo förstavalet vid sjukdom. Trots detta finns alltså idag inte en enda busslinje dit från Höglandet och Sävsjö kommun. Detta går helt emot det regionbeslut som tagits om att det ska finnas kommunikationer mellan alla kommuncentra med över 2500 invånare. Samtidigt utvecklas och utökas stadstrafiken för dem inne i städerna. Visionen om ett län som håller ihop verkar vara långt borta.

En väl utbyggd och fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för att göra vår kommun attraktiv. Att göra det lättare att ta sig från kommunen kan, paradoxalt nog, få fler att stanna i kommunen eller till och med flytta hit. Genom att möjliggöra arbetspendling och därmed få till en bättre kompetensförsörjning så stärks näringslivet. Även våra kommunala verksamheter, såsom skola och äldreomsorg, får större tillgång på utbildad personal. På så sätt kan kvaliteten upprätthållas och förbättras. Goda kommunikationer ger också bättre förutsättningar till både studier och ett rikt fritidsliv. Kollektivtrafiken är en nyckel för att vår kommun ska fortsätta att vara en bra kommun att växa upp i, leva i och åldras i.

Eftersom alternativet till bussen ofta är bilen så är kollektivtrafiken också en nödvändighet för ett hållbart samhälle där vi värnar om miljön.

När busslinje efter busslinje dras in, när väsentliga förbindelser helt saknas och när tågen sviker resenärerna, då är kollektivtrafiken på väg åt fel håll. Kristdemokraterna vill nästa mandatperiod jobba för att kollektivtrafiken kommer på rätta vägar. Att det ska gå bussar till såväl Värnamo som Eksjö från Sävsjö kommun, att det ska gå bussar till Jönköping på kvällar och helger samt att tågtrafiken blir mer pålitlig. Med en röst på Kristdemokraterna kan detta bli en verklighet. Du ska kunna lita på kollektivtrafiken.

Benjamin Petersson, Vrigstadbo och kommunkandidat för KD i Sävsjö kommun

Bengt Swerlander, Vrigstadbo och regionkandidat för KD i Jönköpings län


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer