Koloniträdgård föreslås av KD-profil

Koloniträdgårdar skulle möta stora behov av integrering av nyanlända i det svenska samhället genom att skapa gemensamma mötesplatser, skriver KD-profilen Thomas Wilhelmsson i ett medborgarförslag inlämnat till Sävsjö kommun. Med koloniträdgårdar så främjas också bygdens möjligheter till ett aktivt och hälsosamt liv enligt honom. Förslaget bereds nu av kommunledningen och svar kommer runt nyår. Möjligt att ordnas till vårsådden?


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer