Respekt för Barnkonventionen?

Bengt Mattsson Kristdemokrat från Vrigstad har fått en debattartikel om barnkonventionen publicerad i Smålands dagblad. Artikeln kan Du läsa i sin helhet också här nedan:
För 25 år sedan antog FN en konvention (regler om barns rättigheter), den så kallade Barnkonventionen. 193 länder har hittills lovat att respektera dessa regler. Tre ministrar i den nya regeringen, med utrikesminister Margot Wallström i spetsen, skriver i en debattartikel i SvD att de tänker göra denna konvention till svensk lag. Det är bra, mycket bra!

De tre skriver väldigt mycket och tydligt att de ska arbeta aktivt för att alla länder ska efterleva de åtagande som man gjort genom att underteckna konventionen. Detta är också mycket bra!
Men kommer den nya svenska regeringen att i allt respektera vad man redan har lovat genom att underteckna konventionen (det gjorde en socialdemokratisk regering i september 1990). Genom att nu även göra konventionen till svensk lag måste väl innebära att kravet på efterlevnad skärps ännu mer. Det är väldigt mycket regeringarna lovar att uppfylla, jag nämner här bara ett exempel.

I konventionen står det mycket klart och tydligt att barn har ”så långt det är möjligt, rätt att få vetskap om sina föräldrar och att bli omvårdat av dem”. Enligt texten är det helt klart att det är de biologiska föräldrarna som man menar. Tyvärr kan det vara så att dessa inte längre finns eller inte kan ta hand om sina barn men då finns det även regler för hur staterna ska ersätta dessa.

Numera kan vuxna människor skaffa barn på många olika sätt. Tidigare var det bara en man och en kvinna som tillsammans kunde göra det. Nu kan det ske genom insemination, konstgjord befruktning, surrogatmamma och på flera andra sätt. Ett sätt är att en kvinna någonstans i världen skänker (eller säljer) ett ägg, detta befruktas sedan på något sätt för att därefter planteras in i en kvinna på en ”barnfabrik” i t ex Indien. Kvinnan hålls där instängd i 9 månader enbart med uppgift att föda fram ett barn, som vid födseln tas om hand av ”beställaren”, som t ex kan vara två homosexuella män i Sverige.

Den nya regeringen kommer säkert att ännu fler steg för att göra det möjligt för vuxna människor att skaffa barn, bland annat är det väl önskemål från flera håll att tillåta månggifte. Men vilka människor blir i dessa sammanhang barnets föräldrar? Dessutom står det skrivet i konventionen att barnet har rätt att få veta sitt hela släktförhållande och sin identitet.
De lagar och regler som har antagits i vårt land de senaste åren har varit väldigt inriktade på att tillfredsställa vuxnas människor rätt att skaffa barn. Mycket lite har man beaktat barns rätt till sina biologiska föräldrar. Det är väl egentligen bara Kristdemokraterna som har tagit ställning för barnet.

Helt klart är att regering och riksdag har flera svåra frågor att besvara.

Bengt Mattsson (kd)

Kommunpolitiker i Sävsjö kommun.


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer