Kraftsamling för nolltolerans mot droger

Utifrån  vallöftet om 0-tolerans mot droger bland unga genomförs nu ett speciellt ungdomspaket av aktiviteter med början vid skolavslutningen med ett ”Avslutningstjofräs. Kommunens välfärdsråd har fått redovisningar från polis,  vård- och fältassistenter om ökande bekymmer med droger bland unga. Välfärdsrådet bestämde därför att göra ett paket där flera hjälps åt i en gemensam kraftsamling. Till arrangemang i samband med skolavslutning ställer välfärdsråd, skola och kultur- & fritid upp med 10 tkr var i en gemensam satsning på 30 tkr.  Skolan finansierar speciella tobakskontrakt med 10 tkr. Till särskilda insatser under året avsätter välfärdsrådet 60 tkr i en satsning som leds av kultur- & fritid, social och skola gemensamt.  Sammantaget en extra satsning under året med 100.000 kronor.


Nu ska listan till kommunvalet börja ta form


Läs mer

Deklaration för en stark demokrati


Läs mer

Therese nytt toppnamn


Läs mer

Stefan årets kristdemokrat


Läs mer

Extra årsmöte den 19 april


Läs mer

Johanna är ny i partidistriktsstyrelsen


Läs mer

Vi kan inte leva av bredband …..


Läs mer

Kronprinsesspar i kommunalrådsmöte


Läs mer

Landsbygden kan ha kollektivtrafik


Läs mer

Uppmanad skärpning blev uppskattad


Läs mer