Landsbygden kan ha kollektivtrafik

Nu är det bra läge att att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet för att bli smartare och mer tillgänglig i hela Jönköpings län. Det skriver flera KD-politiker tillsammans med vår regionpolitiker Bengt Swerlander i en debattartikel. De som står bakom artikeln är alla ledamöter och ersättare i Region Jönköpings läns nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö. Du kan läsa artikeln som varit publicerad i Smålands Dagblad på följande länk:

 

Landsbygden kan också ha anropsstyrd kollektivtrafik

Är kollektivtrafik enbart för de som bor i stan? Nej, det tycker inte vi. De bussar och tåg som vi till cirka 60 procent finansierar gemensamt via regionskatten ska kunna komma alla regioninvånare till del.

Bor man utanför busslinjerna är det idag ytterst begränsat hur man kan åka kollektivtrafik. I många andra delar av landet är den anropsstyrda kollektivtrafiken mycket mer utvecklad än den är i vårt län. Anropsstyrd trafik är som vanliga turer i en tidtabell men med den skillnaden att de bara körs om någon beställt en resa i förväg.

Kristdemokraterna har länge drivit på för en mer tillgänglig anropsstyrd kollektivtrafik. Vi är därför glada att vi tillsammans i styrande Koalition för Region Jönköpings län nu är överens om att utreda förutsättningarna för att utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken i vårt län.

För oss kristdemokrater är utgångspunkten att den ska vara öppen för alla som befinner sig på landsbygden och vara mer flexibel, för exempelvis arbetspendling. Att kunna erbjuda kollektivtrafik även i områden där resandeunderlaget är litet är viktigt och en fråga om att värna och utveckla hela vårt län.

Coronapandemin kommer, enligt många forskare, påverka kollektivtrafiken och våra resandevanor under en lång tid framöver. Nu är därför en utmärkt tid för att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet för att bli smartare och mer tillgänglig i hela Jönköpings län.

Bengt Swerlander
Arnold Carlzon
Irene Oskarsson
Erik Lagärde


Kommunalrådskandidat kliver fram i P4


Läs mer

Bra samtal på Sävsjö torg


Läs mer

Acko på besök i Vrigstad


Läs mer

Tack för besök under marknadsdagar


Läs mer

Nominera en mamma och vinn en tårta


Läs mer

Besök oss på Vrigstad marknad


Läs mer

Skräpplockning behövs hela året


Läs mer

Gunnel och Johanna med i distriktsstyrelse


Läs mer

Bistånd för katastrofhjälp och fredsbygge behövs


Läs mer

Bra dagar med 1000 Kristdemokrater i Karlstad


Läs mer