Landsbygden kan ha kollektivtrafik

Nu är det bra läge att att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet för att bli smartare och mer tillgänglig i hela Jönköpings län. Det skriver flera KD-politiker tillsammans med vår regionpolitiker Bengt Swerlander i en debattartikel. De som står bakom artikeln är alla ledamöter och ersättare i Region Jönköpings läns nämnd för Trafik, infrastruktur och miljö. Du kan läsa artikeln som varit publicerad i Smålands Dagblad på följande länk:

 

Landsbygden kan också ha anropsstyrd kollektivtrafik

Är kollektivtrafik enbart för de som bor i stan? Nej, det tycker inte vi. De bussar och tåg som vi till cirka 60 procent finansierar gemensamt via regionskatten ska kunna komma alla regioninvånare till del.

Bor man utanför busslinjerna är det idag ytterst begränsat hur man kan åka kollektivtrafik. I många andra delar av landet är den anropsstyrda kollektivtrafiken mycket mer utvecklad än den är i vårt län. Anropsstyrd trafik är som vanliga turer i en tidtabell men med den skillnaden att de bara körs om någon beställt en resa i förväg.

Kristdemokraterna har länge drivit på för en mer tillgänglig anropsstyrd kollektivtrafik. Vi är därför glada att vi tillsammans i styrande Koalition för Region Jönköpings län nu är överens om att utreda förutsättningarna för att utveckla den anropsstyrda kollektivtrafiken i vårt län.

För oss kristdemokrater är utgångspunkten att den ska vara öppen för alla som befinner sig på landsbygden och vara mer flexibel, för exempelvis arbetspendling. Att kunna erbjuda kollektivtrafik även i områden där resandeunderlaget är litet är viktigt och en fråga om att värna och utveckla hela vårt län.

Coronapandemin kommer, enligt många forskare, påverka kollektivtrafiken och våra resandevanor under en lång tid framöver. Nu är därför en utmärkt tid för att se över hur vi kan utveckla kollektivtrafiken i länet för att bli smartare och mer tillgänglig i hela Jönköpings län.

Bengt Swerlander
Arnold Carlzon
Irene Oskarsson
Erik Lagärde


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer