Ledare bemöts av kristdemokrat

En ledare i Småland Dagblad har väckt avsky och upprördhet för att den menar att det inte är något speciellt eller värdefullt med tidigt mänskligt liv. Det kan jämföras med att ”även flugor har hjärtan och bläckfiskar har fem” Detta visar på en inställning som i förlängningen öppnar för dödshjälp, att bejaka bortval av oönskade barn, försäljning av döda fosters organ med mera. Stefan Gustafsson det kristdemokratiska kommunalrådet bemöter ledaren på sin blogg som du kan läsa på http://www.savsjo.blogspot.se/


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer