Liberalare drogattitityd oroar

Åtgärder för att hantera drogsituationen bland Sävsjös ungdomar är första prioritet” enligt Stefan Gustafsson ordförande i Sävsjö kommun välfärdsråd. Detta efter att polisen, fritidsgården, skolan och socialtjänstens vård- och fältgrupp slagit larm om ökande narkotikaanvändning bland unga i kommunen. Dessutom märks att attityderna till droger och alkohol hos både ungdomar och föräldrar blir alltmer liberala.
En handlingsplan med insatser mot droger är på gång och det är en rad aktiva åtgärder som genomförs för att stödja och hjälpa de ungdomar som befinner sig i missbruk att bli drogfria. Det ska också intensifieras ett förebyggande arbete, som involverar föräldrar. På välfärdsrådet avsattes pengar för en föreläsning på Aleholmsskolan om drogarbete, för tobakskontrakt i årskurs 6 och 7 och en storsatsning på drogfritt arrangemang samband med skolavslutningen. Det blir också föreläsningar om sociala medier.


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer