Familjen och barnens bästa i fokus!

Christer Karlsson, Miriam Brolin och Fredrik Håkansson är engagerade i Sävsjö kommun barn-och utbildningsnämnd för Kristdemokraterna De är kandidater i kommunvalet och har tillsammans gjort en debattartikel där de lyfter fram hur viktigt det är att prioritera barnen. De är vår framtid och ska bära samhället vidare. De slår fast att familjen, samhällets viktigaste byggsten. Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

Familjen och barnens bästa i fokus!

Vi kristdemokrater vill prioritera barnen. De är vår framtid och ska bära samhället vidare. Familjen, samhällets viktigaste byggsten, ska ges det stöd och de förutsättningar som behövs för att barnen ska få en kärleksfull, trygg och harmonisk uppväxt. Därför vill vi ge föräldrarna möjlighet att få mer tid tillsammans med sina barn men också säkerställa valfriheten när det gäller föräldraledighet, barnomsorg och skola. Familjecentralen ska finnas till hands med familjerådgivning. Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas till blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid.

I våra förskolor är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn samtidigt på småbarnsavdelningarna. Då behöver vi utöka personaltätheten och även i viss mån anställa barnskötare. Vi måste också fortsätta att satsa på nya lokaler, bland annat en ny förskola i Vrigstad med minst 5 avdelningar och ytterligare en avdelning i Stockaryd. Förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi ska uppmuntras och ges förutsättningar. De bidrar både till att minska barngrupper och öka familjernas valfrihet.

Grundskolan ska vara bland de bästa i landet sett till elevernas resultat. För att nå dit är det angeläget att sätta kunskap och klassisk bildning i fokus, ha utbildad personal, höja lärarnas status, förbättra arbetsmiljön och se till att det finns tillräckliga resurser för läromedel och bra lokaler. Vi har drivit på för en ny skola i Rörvik och kommande år kommer det vara aktuellt med ytterligare skolinvesteringar, bland annat i Stockaryd.

Alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. Stödet till barn med särskilda behov behöver utökas. Elevhälsan ska utvecklas och vara lätt att komma i kontakt med. Samarbetet med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen behöver byggas ut.

Aleholm ska vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor och ge en bra grund till såväl yrkesliv som vidare utbildning. Ett utvecklat samarbete med företagen genom bland annat Teknikcollege är viktigt för att hjälpa våra studenter ut i arbetslivet och möta näringslivets kompetensbehov. Vi vill även undersöka möjligheten att införa betald körkortsutbildning genom körkortsstipendier för elever på vissa av Aleholms program.

Vi från kommunens sida ska göra vår del för att skapa ett samhälle med familjen och barnens bästa i fokus. Vi kan ge stöd, omsorg och en värdefull utbildning men aldrig ersätta en förälders trygga famn.

Fredrik Håkansson (KD) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Miriam Brolin (KD) Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Christer Karlsson (KD) Ledamot Barn- och utbildningsnämnden


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer