Familjen och barnens bästa i fokus!

Christer Karlsson, Miriam Brolin och Fredrik Håkansson är engagerade i Sävsjö kommun barn-och utbildningsnämnd för Kristdemokraterna De är kandidater i kommunvalet och har tillsammans gjort en debattartikel där de lyfter fram hur viktigt det är att prioritera barnen. De är vår framtid och ska bära samhället vidare. De slår fast att familjen, samhällets viktigaste byggsten. Du kan läsa hela debattartikeln på följande länk:

Familjen och barnens bästa i fokus!

Vi kristdemokrater vill prioritera barnen. De är vår framtid och ska bära samhället vidare. Familjen, samhällets viktigaste byggsten, ska ges det stöd och de förutsättningar som behövs för att barnen ska få en kärleksfull, trygg och harmonisk uppväxt. Därför vill vi ge föräldrarna möjlighet att få mer tid tillsammans med sina barn men också säkerställa valfriheten när det gäller föräldraledighet, barnomsorg och skola. Familjecentralen ska finnas till hands med familjerådgivning. Föräldrastödsprogram ska utvecklas och erbjudas till blivande föräldrar och föräldrar under barnets uppväxttid.

I våra förskolor är det viktigt att det inte är för stora grupper och därför vill vi att det ska vara max 12 barn samtidigt på småbarnsavdelningarna. Då behöver vi utöka personaltätheten och även i viss mån anställa barnskötare. Vi måste också fortsätta att satsa på nya lokaler, bland annat en ny förskola i Vrigstad med minst 5 avdelningar och ytterligare en avdelning i Stockaryd. Förskolor och pedagogisk omsorg i enskild regi ska uppmuntras och ges förutsättningar. De bidrar både till att minska barngrupper och öka familjernas valfrihet.

Grundskolan ska vara bland de bästa i landet sett till elevernas resultat. För att nå dit är det angeläget att sätta kunskap och klassisk bildning i fokus, ha utbildad personal, höja lärarnas status, förbättra arbetsmiljön och se till att det finns tillräckliga resurser för läromedel och bra lokaler. Vi har drivit på för en ny skola i Rörvik och kommande år kommer det vara aktuellt med ytterligare skolinvesteringar, bland annat i Stockaryd.

Alla elever ska känna sig trygga och få möjlighet att göra goda resultat. Stödet till barn med särskilda behov behöver utökas. Elevhälsan ska utvecklas och vara lätt att komma i kontakt med. Samarbetet med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin och polisen behöver byggas ut.

Aleholm ska vara en av Sveriges bästa gymnasieskolor och ge en bra grund till såväl yrkesliv som vidare utbildning. Ett utvecklat samarbete med företagen genom bland annat Teknikcollege är viktigt för att hjälpa våra studenter ut i arbetslivet och möta näringslivets kompetensbehov. Vi vill även undersöka möjligheten att införa betald körkortsutbildning genom körkortsstipendier för elever på vissa av Aleholms program.

Vi från kommunens sida ska göra vår del för att skapa ett samhälle med familjen och barnens bästa i fokus. Vi kan ge stöd, omsorg och en värdefull utbildning men aldrig ersätta en förälders trygga famn.

Fredrik Håkansson (KD) Ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Miriam Brolin (KD) Ledamot Barn- och utbildningsnämnden

Christer Karlsson (KD) Ledamot Barn- och utbildningsnämnden


Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer

Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer