Nytt fullmäktige, ny ordförande

Per Danielsson(KD) valdes enhälligt som ny ordförande när fullmäktige startade upp den nya mandatperioden. Debuten för Per gick galant och han visade redan från början att han har en stor ambition för det nya uppdraget och förmår svinga ordförandeklubban med stor säkerhet! I övrigt valdes fullmäktiges övriga presidium med Christer Sjögren(S) som 1:e vice ordförande och Bo Nilvall(M) som 2:e vice ordförande. Tomas Wilhelmsson utsågs som revisor och begravningsombud, Ing-Marie Arwidsson som ordförande i valberedningen och Stefan Gustafsson som ordförande i kommunstyrelsen.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer