Ordförande i KF, KS och valberedning klara

När den nya mandatperioden startade upp med sitt första fullmäktigesammanträde valdes Per Danielsson till uppdraget som fortsatt ordförande. I egenskap av ålderspresident var det Stefan Gustafsson som var ordförande vid valet. Stefan överlämnade klubban till den nya ordföranden med orden ”Det känns tryggt och bra att vi nu har utsett dig Per till fullmäktiges ordförande! Du skapar lugn,säkerhet och hanterar uppgiften som ordförande på ett fint sätt! Tillsammans med dina presidiekamrater har du en viktig uppgift att värna och upprätthålla vår demokrati. Verka för en god atmosfär och ett gott debattklimat. Lycka till i ert viktiga arbete!” Under kvällen valdes också Erika Mallander Karlsson till ordförande i valberedningen och Stefan Gustafsson som kommunalrådLäs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer