Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa

Vi i KD har den enda ledamoten i regionfullmäktige från Sävsjö kommun, Per Danielsson. Han brinner för frågor om psykisk hälsa och driver på i opposition för att Region Jönköpings län ska öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare. Detta är en allt mer viktig fråga och känns särkilt aktuell vid skolstart.
Läs mer på följande länk:

Många barn kommer tillbaka till skolan på hösten med en klump i magen. Men det finns också de som inte återvänder alls när höstterminen börjar.

En ny rapport visar en tydlig koppling mellan mobbing och återkommande psykiska besvär. Detta är en utveckling som i allra största grad behöver bekämpas.

KD och regeringen har sedan de tillträtt prioriterat barn och ungas psykiska hälsa:

– 1,5 miljarder kronor extra för att stärka psykiatrin med kapade köer till BUP
– Vårdgaranti inom max 30 dagar för barn i behov
– Elevhälsogaranti för ökad tillgänglighet
– Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
– 20 miljoner kronor för Bris nationella stödlinje
– 75 miljoner kronor för skolsociala team
– Förstärkt elevhälsa

Lokalt har vi i KD den enda ledamoten i regionfullmäktige från Sävsjö kommun, Per Danielsson. Han brinner för frågor om psykisk hälsa och driver på i opposition för att Region Jönköpings län ska öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare.


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer