Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa

Vi i KD har den enda ledamoten i regionfullmäktige från Sävsjö kommun, Per Danielsson. Han brinner för frågor om psykisk hälsa och driver på i opposition för att Region Jönköpings län ska öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare. Detta är en allt mer viktig fråga och känns särkilt aktuell vid skolstart.
Läs mer på följande länk:

Många barn kommer tillbaka till skolan på hösten med en klump i magen. Men det finns också de som inte återvänder alls när höstterminen börjar.

En ny rapport visar en tydlig koppling mellan mobbing och återkommande psykiska besvär. Detta är en utveckling som i allra största grad behöver bekämpas.

KD och regeringen har sedan de tillträtt prioriterat barn och ungas psykiska hälsa:

– 1,5 miljarder kronor extra för att stärka psykiatrin med kapade köer till BUP
– Vårdgaranti inom max 30 dagar för barn i behov
– Elevhälsogaranti för ökad tillgänglighet
– Nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention
– 20 miljoner kronor för Bris nationella stödlinje
– 75 miljoner kronor för skolsociala team
– Förstärkt elevhälsa

Lokalt har vi i KD den enda ledamoten i regionfullmäktige från Sävsjö kommun, Per Danielsson. Han brinner för frågor om psykisk hälsa och driver på i opposition för att Region Jönköpings län ska öka resurserna till barn- och ungdomspsykiatrin ytterligare.


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer

Från kommunalrådets skrivbord


Läs mer