Per förslag som ny ”borgmästare”

Breda blocköverskridande samförståndslösningar har präglat politiken i Sävsjö kommun och det ska det göra också i framtiden.  Det slås fast i den nyskapande överenskommelse om samverkan som gjorts mellan Kristdemokraterna, Centern och Socialdemokraterna i Sävsjö kommun.  Partierna är överens om att gå i spetsen för fortsatt utveckling och samtidigt se till att det blir stabilitet i den kommunala ekonomin.  I överenskommelsen ingår  att ny ordförande i kommunfullmäktige blir Per Danielsson (KD).


Här nedan kan  Du läsa mer information om förhandlingsresultatet

Valresultatet i Sävsjö Kommuns allmänna val i september 2014 har förändrat den politiska kartan.
Den sedan länge starka borgerliga alliansen har minskat till en knapp majoritet; 21 av 39 mandat.
Samtliga allianspartier utom Kristdemokraterna har tappar röster. Folkpartiet hamnar utanför kommunfullmäktige.

Som traditionen bjuder i Sävsjö Kommun inbjuds samtliga i KF representerade partier till information och överläggningar.
Den borgerliga alliansen fortsätter därefter med enskilda överläggningar i syfte att uppnå en överenskommelse.

Med tanke på den knappa majoriteten framfördes av Kd och C ambitionen att med bibehållen borgerlig valsamverkan även nå en överenskommelse med S som oppositionsparti vid fördelning av presidieposter.

Ihärdiga försök med flera sammanträden med Kd, M och C har gjorts för att nå en överenskommelse som speglar förändringen i valresultatet i förhållande till föregående val.
Den 2014-10-16 framkom att det inte skulle lyckas och M bildar därmed opposition.
Inledande förhandlingar startar med S och efter avstämning inom resp partigrupper slutförs förhandlingarna mellan S, Kd och C idag den 2014-10-20

Genom en blocköverskridande överenskommelse delas ledarskap och ansvar under den kommande mandatperioden. Detta innebär inte att något parti utestängs från påverkan i de beslut som gynnar kommunens utveckling och även i fortsättningen räknar vi med breda politiska uppgörelser. Vårt gemensamma mål är att alla medborgare i kommunen skall känna att vi tar ansvar för samhällsutvecklingen och för en stabil ekonomisk hushållning med uppfyllda balanskrav som mål. Denna samverkan inom den nya konstellationen innebär inte att man frångår ideologiskt bärande ståndpunkter och idéer.

Förhandlingsresultat i korthet innebär följande:
Ordförandeposter:
KFO Per Danielsson Kd
KSO/Kommunalråd Stefan Gustafsson Kd
Soc nämnden C
BUN Kd
Myndighetsnämnden C
Kultur o Fritidsnämnden S
Sävsjö Industribyggnader S
Sävebo Kd
SavMan Kd
Överförmyndarnämnden Kd
Revisionen M
Vice ordförande poster
KF 1:e S, 2:e M
KS 1:e S , 2:e C, 3:e M
Soc N 1:e Kd, 2:e S
BUN 1:e C, 2:e S
Myndighetsnämnden 1:e Kd, 2:e S
Kultur o Fritidsnämnden 1.e Kd, 2:e C
Sävsjö Industribyggnader Kd
Sävebo S
Sav Man C
Sävsjö Energi Kd
Revisionen S

Breda blocköverskridande samförståndslösningar har under många år präglat Sävsjö kommun och det är vår förhoppning att det även under kommande mandatperiod skapas förutsättningar för att Tillsammans utveckla Sävsjö kommun i positiv riktning.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer