Polislöfte för kamp mot narkotika

Polisen och Sävsjö kommun är nu överens om medborgarlöften som ger en ökad service och som gör polisen mer tillgängliga. Det allra bästa och viktigaste är en fortsatt viktig satsning mot narkotika bland unga!  Syftet är att arbeta utifrån en nolltolerans mot droger och för att nå detta kommer polisen lägga ner mycket arbete både med att identifiera ungdomar som brukar narkotika och göra olika polisinsatser. Polisen och kommunen kommer också att utöka samverkan för att bli ännu mer effektiva i detta viktiga arbete mot droger.


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer