Debatt om skola, omsorg och fritid

Kulturhuset ordnade på torsdagskvällen en debatt där temat utgick från tre stora kommunala områdena skola, omsorg och fritid. Barn- och utbildningsnämndens ordförande berättade om sina ambitioner för att höja lärarnas status och att man inom förskolan vill ha barngrupper med max 12 på småbarnsavdelningarna. Fredrik Håkansson tillsammans med Ing-Marie Arwidsson redovisade ambitionen att investera i konstgräsplan för fotboll och allvädersbanor till friidrotten.Kommunalrådet Stefan Gustafsson försökte höja perspektivet i omsorgsfrågorna genom att lyfta vikten av att dessa inte bara ska knytas till socialnämnden utan genomsyra alla nämnders arbete. Enligt Stefan så ” är det viktigt att vi också tillgodoser behovet av mer tillgängliga bostäder som också är anpassade för äldre, att vi  har en kollektivtrafik med med bra turtäthet och hög tillgänglighet, vårt uppdrag som kommun är att så långt möjligt skapa ett samhälle där äldre så väl som alla andra ges möjlighet att välja själva!”


Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer

Inspirerande utbildningsdag


Läs mer