Debatt om skola, omsorg och fritid

Kulturhuset ordnade på torsdagskvällen en debatt där temat utgick från tre stora kommunala områdena skola, omsorg och fritid. Barn- och utbildningsnämndens ordförande berättade om sina ambitioner för att höja lärarnas status och att man inom förskolan vill ha barngrupper med max 12 på småbarnsavdelningarna. Fredrik Håkansson tillsammans med Ing-Marie Arwidsson redovisade ambitionen att investera i konstgräsplan för fotboll och allvädersbanor till friidrotten.Kommunalrådet Stefan Gustafsson försökte höja perspektivet i omsorgsfrågorna genom att lyfta vikten av att dessa inte bara ska knytas till socialnämnden utan genomsyra alla nämnders arbete. Enligt Stefan så ” är det viktigt att vi också tillgodoser behovet av mer tillgängliga bostäder som också är anpassade för äldre, att vi  har en kollektivtrafik med med bra turtäthet och hög tillgänglighet, vårt uppdrag som kommun är att så långt möjligt skapa ett samhälle där äldre så väl som alla andra ges möjlighet att välja själva!”


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer