Debatt om skola, omsorg och fritid

Kulturhuset ordnade på torsdagskvällen en debatt där temat utgick från tre stora kommunala områdena skola, omsorg och fritid. Barn- och utbildningsnämndens ordförande berättade om sina ambitioner för att höja lärarnas status och att man inom förskolan vill ha barngrupper med max 12 på småbarnsavdelningarna. Fredrik Håkansson tillsammans med Ing-Marie Arwidsson redovisade ambitionen att investera i konstgräsplan för fotboll och allvädersbanor till friidrotten.Kommunalrådet Stefan Gustafsson försökte höja perspektivet i omsorgsfrågorna genom att lyfta vikten av att dessa inte bara ska knytas till socialnämnden utan genomsyra alla nämnders arbete. Enligt Stefan så ” är det viktigt att vi också tillgodoser behovet av mer tillgängliga bostäder som också är anpassade för äldre, att vi  har en kollektivtrafik med med bra turtäthet och hög tillgänglighet, vårt uppdrag som kommun är att så långt möjligt skapa ett samhälle där äldre så väl som alla andra ges möjlighet att välja själva!”


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer