Rapport om arbetet i Kultur & fritid

Fredrik Håkansson är förste vice ordförande i Kultur- och fritidsnämnden och jobbar målmedvetet för att nämndens olika arbetsområden ska utvecklas. För hemsidan har han sammanställt en Aktuell rapport från arbetet i Kultur och fritid” där han så här halvvägs in i mandatperioden delar med sig av de beslut och processer där vi kristdemokrater har varit drivande. 

 

Aktuell rapport från arbetet i Kultur och fritid

Ett samhälle byggs av människor och den gemenskap som utvecklas när vi möts.

Därför är det för oss kristdemokrater naturligt att värna om civilsamhället där mycket av våra kristna värderingar och vår människosyn kommer till utryck i form av ansvarstagande, förvaltarskap, solidaritet, samförstånd, omsorg och alla människors lika värde. I det sammanhanget är det naturligtvis både roligt och värdefullt att arbeta med förbättrade förutsättningar för kultur- och fritid, en viktig del i utvecklingen av vår kommun.

Så här halvvägs in i mandatperioden vill vi dela med oss av några av de beslut och processer där vi kristdemokrater har varit drivande.

  • De idrottsanläggningar som vi inför valet 2014 sa att vi ville bygga har klubbats. Dels en konstgräsplan för fotboll, som finns sedan förra vintern, och dels en ny modern friidrottsanläggning som kommer vara klar till sommaren.
  • I valrörelsen lanserade vi idén om en form av kulturskola. Ett tänkt samarbete mellan fritidsgårdar, föreningar och studieförbund där barn och ungdomar får pröva på olika kulturskapande aktiviteter. På uppdrag av nämnden arbetar nu förvaltningen på att hitta former för hur det ska se ut.
  • Efter vårt förslag arbetar vi under 2016-17 med att rusta upp våra kommunala badplatser runt om i kommunen utifrån önskemål som samhällsföreningar och byalag lämnat in på inbjudan av nämnden.
  • Föreningsdrivna samlingslokaler runt om i kommunen fyller många viktiga funktioner och därför har vi b.la. stått upp för investeringsbidrag till renovering av Kännestubba bygdegård och Rörviks Frikyrka liksom upprustning av Kulturhuset i Sävsjö.
  • De naturliga mötesplatser som finns bland föreningarna spelar förstås en viktig roll när det kommer till integration av nyanlända. För att stötta föreningslivet i detta viktiga arbete har vi infört ett s.k. ”Integrationsbidrag”.
  • Ett 25-tal projekt fick under 2016 dela på 400 000 kr och ytterligare 400 000 kr finns att söka under 2017.
  • Utveckling av Sävsjö Fritidsgård till ett Allaktivitetshus med ett rikt utbud av kultur och fritid för barn och ungdomar är något som vi som parti drivit under en tid. Det är nu ett politiskt mål och en förstudie kommer att genomföras i år.
  • I det viktiga arbetet för ett mer hållbart samhälle har nämnden på vårt initiativ beslutat att undersöka möjligheten att installera solenergi på våra idrottshallar och badhus. Om det faller väl ut vill vi göra det på fler kommunala fastigheter.
  • På förslag från oss Kristdemokrater har vi utökat antalet nämndsmöten och förtydligat bidragen, bedömning av bidrag och bidragsnivåer. På så sätt kan vi effektivisera vårt arbete och delegera mer beslut till förvaltningen. Följden blir snabbare återkoppling till föreningslivet samtidigt som nämnden får mer tid att arbeta med övergripande visioner och mål när det gäller utveckling av kultur och fritidslivet i Sävsjö Kommun.

/Fredrik Håkansson, jan-17

 

 

 

 

 


Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer