Riksting 2021

Under helgen 12-14 november har vi kristdemokrater haft vårt riksting, det högsta beslutande organet, på Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping där vi slagit fast partiets politik på många olika områden. Två ombud från Sävsjö kommun, Stefan Gustafsson och Benjamin Petersson, fanns på plats och ingick i delegationen från Jönköpings län. Dagarna har varit långa med sakliga, kunniga och stundtals intensiva förhandlingar och debatter.

En sjukvårdsproposition har klubbats som mer konkret stakar ut vägen mot ett statligt ansvar för sjukvården. Över 500 motioner inom 12 motionsblock för olika politikområden har behandlats. Vi besitter stor kompetens i vårt parti och många kloka politiska förslag har lyfts fram vilket bådar gott inför framtiden och särskilt den stundande valrörelsen!

Mycket fokus hamnade på kriminalpolitiken och motionsblocket för området innehöll hela 111 motioner. Den samhällsutveckling vi ser med grov brottslighet och gängkriminalitet måste bemötas. För att vi fortsatt ska kunna stå upp för de värden och den etik som Kristdemokraterna alltid försvarat krävs akuta åtgärder för att stävja otryggheten. Det handlar om att återställa den rättvisebalans som rubbas när ett brott begås. Detta framför allt för att brottsoffret måste få upprättelse men också för att förövaren ska kunna sona sitt brott. Samtidigt är det minst lika viktigt att arbeta förebyggande. Många partier lyfter med rätta fram skolan som en viktig del i detta, men vi kristdemokrater vill också lyfta den trygga familjens avgörande betydelse för att barn ska välja bort den kriminella banan. Familjens vitala roll men också vikten av att bottna i de värderingar som ligger till grund för partiet var också något som Ebba Busch uppmärksammade i sitt tal under fredagen. Talet är väl värt att lyssna på och går att finna på följande länk: https://www.svtplay.se/video/33009730/forum/forum-kristdemokraternas-riksting-12-nov-09-00-1?id=8ZDLWom&position=7855&highlight=partiordforande-ebba-busch-kd-talar-del-1

Från Sävsjö kommun lyftes särskilt två olika frågor. Den första av dessa var att det måste vara möjligt för skolelever att under skoltid delta i undervisning från musik- eller kulturskola, något som idag förhindras av Skolinspektionens tolkning av skollagen när det gäller skolplikt. Detta har vi i Sävsjö kommun blivit påverkade av då kommunen fått ett föreläggande från Skolinspektionen om att musikskoleundervisningen under skoldagen måste upphöra. Om inte tolkningen ändras måste skollagen ändras. Musiken är av stort värde för många och deltagande musikskolans undervisning bör underlättas. Att tvinga elever stanna kvar efter skolan eller, ännu värre, tvinga dem åka till annan ort  kommer minska intresset för musikskolan och särskilt drabba dem som bor på landsbygden.

Den andra frågan vi förde fram var att det borde krävas utdrag ur belastningsregistret för anställning av personer som ska utföra omvårdnad i människors hem. Denna typ av krav ska användas restriktivt och utdraget är ingen garanti för en persons lämplighet men vi menar att i situationer där det handlar om att man släpper in okända människor i sitt eget hem så är det ändå rimligt och kan bidra till en ökad trygghet.

 


Från kommunalrådets skrivbord


Läs mer

Therese nytt kommunalråd


Läs mer

”Är pengarna rättvist fördelade i Sävsjö?”


Läs mer

Vitsippa om val och ny mandatperiod


Läs mer

Julstämning och tack för förtroende


Läs mer

Sävsjö vann kamp mot Skolinspektion


Läs mer

Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer