Bra samarbete om nya Ringgården

Ordföranden i Sävebo, Therese Petersson, berättar att det genom ett nära samarbete mellan fastighetsbolaget Sävebo och socialförvaltningen nu pågår ett arbete med att starta upp den efterlängtade ombyggnationen av Ringgården i Sävsjö. Therese ser fram emot att få vara med och göra Ringgården till ett modernt särskilt boende och gläds över att samarbetet kring förberedelserna fungerar bra. Även om allt inte kan lösas optimalt så är alla måna om att göra det som går för att det ska fungera väl för alla som berörs.

Under tiden Ringgården renoveras kommer fastigheten Bryggaren i Sävsjö centrum användas som ett tillfälligt boende. Bryggaren är en populär fastighet som har en del lediga lägenheter. Dessa har varit svåra att hyras ut för de upplevts som små. Men som boende för de som tillfälligt flyttar ut från Ringgården passar dessa lägenheter väl. Under tiden fram tills dessa lägenheter blir lediga igen finns möjlighet att planera för hur hela Bryggaren kan användas bäst i framtiden.

Ringgården är i stort behov av renovering och även utemiljön behöver förnyas. Som en del i upprustningen av Ringgården blir den södra delen närmast Sporren åtta nya demensboenden. Dessa blir i anslutning till den del som benämns Sporren. Till demensboendet görs en särskild och anpassad satsning på utemiljön. Det kommer också bli en helt ny ingång, från Ringvägen, in till övriga särskilda boendet. Den del som kallas Sporren är just nu den modernaste delen och där kommer att bli ett helt nytt kök.

Therese Petersson ordförande i Sävebo, Linda Björk Socialchef, Urban Blucher Vd Sävebo
och Joakim Persson Projektledare. Fotograf: Fanny Olsson


Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer

Med en vitsippa önskar vi en God Jul!


Läs mer

Inspiration inför EU-val


Läs mer

Familjen i fokus på rikstinget


Läs mer

Bästa förutsättningar för MC-utbildning


Läs mer

Insändare om familj och värderingar


Läs mer