Samvetsfrihet – en självklart i Europa

Debattartikel i Smålands dagblad och Vetlanda posten:
Äntligen har vi fått en debatt om samvetsfrihet i vårt land. För detta kan vi tacka den unga modiga barnmorskan Ellinor Grimmark från Tenhult och hennes advokat Rut Nordström. Det som är en självklarhet i övriga Europa har vållat en mycket het i debatt i Sverige. Det är nästan så man frestas att säga som en socialdemokratisk minister sa en gång i ett annat ärende om vårt grannland: ”den sista Sovjetstaten”.

Det som motståndarna i första hand skjuter in sig på är att om vi beviljar personer med betänkligheter mot aborter rätten att slippa delta i detta arbete så kommer det att medföra att rätten till abort hotas. I stort sett alla länder i Europa har ungefär samma abortpolitik som vi men samtidigt har man beviljat sjukvårdspersonal, som för sitt samvetes skull inte vill medverka till detta, rätten att istället utföra andra uppgifter.

Detta har man prövat i många år och det har visat sig fungera utan några egentliga problem. Jag vägra tro att de som arbetar på våra sjukhus med att organisera verksamheten skulle vara så mycket mindre begåvade så att man inte klara av att lägga scheman på liknande sätt som man kan i övriga länder. Om det är nödvändigt kan vi väl kalla på några från Norge som kan tala om hur det går till. Eller kan personal från Sverige åka dit och lära sig!

Ärendet har anmälts till Europarådets kommitté för sociala rättigheter. Sverige har undertecknat regler (Europakonventionens artikel 9), som bland annat säkerställer att sjukvårdspersonal har rätt till samvetsfrihet. Tyvärr är det här som i flera andra fall att vårt lands regering och riksdag tycker att andra länder ska respektera konventioner av olika slag men inte vi trots att vi skrivit på. Det ska bli väldigt intressant att se hur Europarådet dömer i detta ärende. Enligt min mening borde det vara självklart att barnmorskan och hennes advokat vinner detta mål.

En intressant fråga är varför journalister (även i Sverige) ska ha rätt till samvetsfrihet men inte sjukvårdspersonal?

Bengt Mattsson (kd)
Vrigstad


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer