Satsning på Södra stambanan måste prioriteras

Jakob Forssmed har i en debattartikel fört fram att Kristdemokraterna ska satsa på att bygga en helt ny höghastighetsjärnväg. Syftet är att koppla ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Vi som kristdemokrater i Sävsjö kommun tycker det är viktigt att innan man gör en överenskommelse om en ny höghastighetsjärnväg ser till att det först sker en satsning på befintliga stambanor. Underhållet har under många år varit undermåligt och behovet av förbättringar är stort. Vi anser att innan man gör en stor investering i helt ny infrastruktur måste säkerställa att den inte kommer ta resurser från annan viktig välfärd som skola, vård och omsorg. Läs blogginlägg i ämnet på: www.savsjo.blogspot.se/bromsa-skattesloseri.se


Glädje över Rörviks nya skola


Läs mer

Margareta har fått årets vitsippspris!


Läs mer

Per Danielsson agerar mot psykisk ohälsa


Läs mer

Vitsippa med sommarhälsning


Läs mer

Starkt med enighet om budget


Läs mer

Region och kommundagar inspirerade


Läs mer

Aleholm nu certifierat som Teknikcollege


Läs mer

Sävsjöpositiv partidistriktsstämma


Läs mer

Fullmäktige med många debattinlägg


Läs mer

Kom med på årsmötesfest


Läs mer