Satsning på Södra stambanan måste prioriteras

Jakob Forssmed har i en debattartikel fört fram att Kristdemokraterna ska satsa på att bygga en helt ny höghastighetsjärnväg. Syftet är att koppla ihop Stockholm med Malmö och Göteborg. Vi som kristdemokrater i Sävsjö kommun tycker det är viktigt att innan man gör en överenskommelse om en ny höghastighetsjärnväg ser till att det först sker en satsning på befintliga stambanor. Underhållet har under många år varit undermåligt och behovet av förbättringar är stort. Vi anser att innan man gör en stor investering i helt ny infrastruktur måste säkerställa att den inte kommer ta resurser från annan viktig välfärd som skola, vård och omsorg. Läs blogginlägg i ämnet på: www.savsjo.blogspot.se/bromsa-skattesloseri.se


Hur når man 31,32% i ett kommunval?


Läs mer

Therese nu vald till kommunalråd


Läs mer

Bra med kd-ministrar i ny regering


Läs mer

Kd fortsätter styra kommunen


Läs mer

Rebecca vinnare av cykel


Läs mer

31,4 procent bäst någonsin! Tack för förtroendet!


Läs mer

Utökad budget till elever i behov av särskilt stöd


Läs mer

Bemötande av falsk information från M


Läs mer

Upprusta RV30 istället för att sänka hastigheten


Läs mer

Attraktivt arbete och god kvalitet i äldreomsorg


Läs mer