Sävsjö vann kamp mot Skolinspektion

Sävsjö vann kampen mot Skolinspektionen och musikskolan får nu åter verka på skoltid! Barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson har gått i spetsen för ett starkt engagemang med mål att musikskolan återigen ska få bedriva sång- och musikundervisning på lektionstid. Nu har kampen gett resultat och Skolverket med dess skolinspektion har svängt och tagit ett nytt positivt beslut.

Redan i samband med det föreläggande Sävsjö kommun fick av Skolinspektionen för ett år sedan, att musikskolans undervisning inte var tillåten på lektionstid, valde barn- och utbildningsnämnden att ta strid i frågan. En skrivelse till ett flertal departement, institutioner och politiker författades, en skrivelse som även fick stöd av ytterligare åtta kommuner i länet. Sävsjös agerande har uppmärksammats i media både lokalt och på riksplanet och nämndens ordförande Fredrik Håkansson har bland annat varit på Kungliga musikhögskolan i Stockholm för att i en TV-sänd paneldiskussion debattera frågan med politiker från regering och riksdag. Det har under året varit många som slutit upp och en bred opinion emot Skolinspektionens agerande fick till slut fick Skolverket och slutligen Skolinspektionen att omvärdera sin tolkning av skollagen.
Från Sävsjös sida har det hela tiden framhållits att det ska vara skolan med rektor och berörd lärare som tar beslut om en elev ska få ledigt för att delta i musikskolans verksamhet på lektionstid. Detta har man lyssnat på och Skolinspektionen skriver nu på sin hemsida: ”…enligt det nya beslutet jämställs nu ansökan om ledighet för att delta i kulturskolan med ansökan om annan ledighet.”
Det nya beskedet innebär att musikskolan återigen kan få vara det som den varit i över 50-års tid, en fantastisk möjlighet för våra barn och unga att uppleva glädjen i att lära sig sjunga och spela instrument med hjälp av utbildade musiklärare i den kommunala musikskolan. Inga barn ska behöva stängas ute för att man inte har möjlighet att ta sig till eller från undervisningen utanför lektionstid och våra lärare kan återigen få en rimlig arbetssituation. För kulturutvecklingen i vår liksom alla andra kommuner runt om i vårt land är det nya beslutet oerhört viktigt!

”Som förtroendevalda politiker är det vår uppgift att slå vakt om vår kommun och invånarnas bästa, att vi nu fått dessa statliga myndigheter att tänka om när det gäller musikskolan är en viktig seger som också ger inspiration till fortsatt engagemang för våra barns bästa!”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.


Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Strategier för politiska prioriteringar


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer